Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Dąbrowa - Społeczeństwo

Spadkobiercy chcą zwrotu majątku

2020-12-05 21:55
 

Rodzina Zdziechowskich chce odzyskać część swoich dawnych włości, które obejmowały blisko 388 hektarów na terenie dzisiejszej gminy Dąbrowa. Rodzina upomniała się o dworek w Słaboszewku, którym zarządza gmina.

- Kiedy będziemy już wiedzieć na temat właśnie tego dworku w Słaboszewku? Kiedy ten temat będzie zakończony i będziemy wiedzieć jaki będzie finał tej sprawy? - pytał radny Andrzej Cywiński.

Zdaniem wójta sprawa jest na początkowym etapie, ponieważ odbyła się jedynie rozprawa ugodowa, o którą wniósł jeden ze spadkobierców rodziny Zdziechowskich. Jednak losy pałacu są niepewne ze względu na liczne wyroki sądów, które oddawały spadkobiercom włości przejęte na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

- Niezbadane są wyroki sądów. Więc tak - jesteśmy dzisiaj na etapie takim pierwszym w tej sytuacji, a mianowicie jeden z spadkobierców państwa Zdziechowskich złożył wniosek o rozprawę ugodową do sądu i jakby w tym wniosku przedstawił dokumentację związaną z tym, na jakiej podstawie został odebrany cały majątek. Mówię tu tylko jeśli chodzi o nasz zespół dworsko-parkowy w Słaboszewku. Wystąpił o zwrot, że mamy zwrócić ten majątek, ponieważ w ocenie tego wnioskodawcy, czyli powoda należy im się zwrot tego majątku. W dokumentacji główny argument był taki, że reformą rolną z 1944 roku został zabrany cały ten majątek pałacowy i również jeszcze tam były zabrane grunty ziemskie o ile dobrze pamiętam 388 hektarów - dzisiejsze pół Słaboszewka. Natomiast my jesteśmy jakby tym pozwanym tylko w zakresie tego, co dzisiaj posiadamy, a mianowicie tego zespołu dworsko-parkowego. Na początki lat 90-tych otrzymaliśmy to na podstawie decyzji komunalizacyjnej przez ówczesnego wojewodę podpisaną. Jakby od tamtego momentu jesteśmy prawnym właścicielem tego majątku. Odbyła się rozprawa ugodowa, na której byłem z panią mecenas i żeśmy poinformowali powoda, że my nie oddamy tego majątku i na tym rozprawa ugodowa się zakończyła - poinformował wójt Marcin Barczykowski.

Zauważyć należy, że spadkobierców jest kilku, ale o zwrot wystąpiła jedna osoba. Cała procedura odzyskiwania mienia może potrwać kilka lat. Kolejnym krokiem będzie wystosowanie do sądu powództwa o oddanie tego majątku. Może stać się tak, że wojewoda uchyli decyzję tzw. komunalizacyjną. Gdyby tak się stało, to gmina przestanie być prawowitym właścicielem. Majątek przejdzie wówczas na Skarb Państwa, który będzie nim zarządzał aż do momentu rozstrzygnięcia sądowego.

Jak zauważał wójt - z punktu widzenia prawników istnieje duże prawdopodobieństwo, że majątek ten zostanie odebrany gminie.

Sprawa ta krzyżuje plany inwestycyjne Urzędu Gminy w Dąbrowie względem dworku i jego otoczenia. Była już przygotowana dokumentacja projektowa, by móc ogłosić przetarg na remont i odnowę otoczenia budynku. Wartość kosztorysowa opiewała na 800 000 zł. Warto podkreślić, że gmina wykonała już m.in. wiatę, plac zabaw, ogrodzenie. W przypadku wygranej spadkobierców nie będzie możliwości odzyskania środków na to przeznaczonych. Sytuacja jest na razie niepewna.

Głos w sprawie zabrał także radny Władysław Domagalski, który na podstawie opowieści swoich rodziców nakreślił stosunek właścicieli ziemskiego majątku względem osób tam pracujących.

- Przez tyle lat żeśmy się opiekowali i teraz nam to państwo zabierze z powrotem. Teraz żeśmy wkład dali, żeśmy to utrzymywali. Jakby nie było to użytkowane, to by to była ruina. I teraz się odezwała rodzina. My tutaj o państwu Zdziechowskich, tak jak wszyscy może wiedzą, że wszystko było dobrze. A ja mam takie zdanie - akurat moi rodzice pracowali u państwa Zdziechowskich, mam całkowicie inne zdanie. A jakie zdanie? Państwo Zdziechowscy prowadzili życie towarzyskie, przyjeżdżały różne osobistości. Tutaj między innymi był kort tenisowy, gdzie moja mama goniła piłki, bo to nie było ogrodzone. Goniła piłki tym, którzy tu przyjeżdżali. A jeżeli się rozchodzi o płace - nie mieli płacone. Zbożem, ziemniakami - taką mieli zapłatę. Dobrze, że my mówimy, że państwo Zdziechowscy - tutaj było takie życie towarzyskie, ale z drugiej strony akurat może państwo radni nie wiedzą, a ja akurat jestem troszeczkę starszego pokolenia i od moich rodziców wiem jak to było. A tam nie tylko moi rodzice pracowali, moje ciocie pracowały, wujkowie, dziadek mój pracował. Także wiem troszeczkę z opowiadań rodziców jak to było. A rodzina państwa Zdziechowskich najbliższa mieszka teraz w Zakopanem i jest bardzo biedna. Jak moja mama jeszcze żyła i siostry mamy pojechały w odwiedziny, to rodzina Zdziechowskich się wstydziła sama za siebie - opowiadał radny Władysław Domagalski. (AS, PK | fot. arch.)

***
Historia pałacu w Słaboszewku

Pierwsze wzmianki o majątku i dworze w Słaboszewku pochodzą z końca XIV wieku. Wraz z upływem czasu powstała w majątku cegielnia, gorzelnia i spora owczarnia. Obecny kształt architektoniczny dworu pochodzi z XIX wieku. Posiadłość początkowo należała do S. Lutogniewa, a następnie do arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1579 roku nastąpił jeszcze podział jej na część Góreckiego i Sierskiego. W 1795 roku rząd pruski wcielił te dobra do domeny mogilnickiej, zaś w końcu XVIII w. należały one do rodziny Gosławskich. W okresie zaborów właścicielami były niemieckie rodziny: Firyng, Bork, Brandal. Amelia i Kazimierz Zdiechowscy stali się właścicielami majątku w 1922 roku, kiedy opuścili wcześniejszą swoją własność ziemską - Raków koło Mińska na Białorusi, podzieloną w wyniku traktatu Ryskiego nową granicą polsko-radziecką. Główną postacią pałacu był Kazimierz Zdziechowski, który w chwili objęcia tego majątku miał 47 lat. Pałacyk był ośrodkiem kultury. Właściciel Kazimierz Zdziechowski poeta i prozaik w dworku stworzył prawdziwy ośrodek kultury. Bywali w nim Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Karol Małcużyński oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli elit artystyczno-naukowych. Po opuszczenie Słaboszewka przez Zdziechowskich właścicielem został Niemiec Fryc. Nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do przejęcia przez niego majątku. Nowy właściciel chciał zachować dotychczasowy stan dworku. Niestety jego dobre chęci zniweczył pożar w 1942 roku. Kilka lat później został on odbudowany, a nawet zasiedlony przez kilka rodzin. Do Słaboszewka przybywała też ludność napływowa spoza tego regionu. W 1947 roku do majątku wprowadziło się kilka rodzin z województwa lubelskiego. Warto zaznaczyć, że dworek w Słaboszewku został przejęty po II wojnie światowej na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W zapleczu gospodarczym utworzona została Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Świadczyła ona usługi maszynowe w okolicznych gospodarstwach. Po wojnie w 1957 roku powstała w dworku filia Szkoły Podstawowej w Mokrem, która istniała aż do 1999 roku. SKR -y zostały zlikwidowane na przełomie 2003 i 2004 roku. Pałac w Słaboszewku do dzisiaj stanowi centrum kultury, nie tylko tej wiejskiej.

[Źródła: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1307/Slaboszewko/; http://www.slaboszewko.byd.pl/index.php?id=105&submenu=94; https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-regionalna-stoleczna/20120521/281668252016153; http://www.aktywnawies.pl/dworek-w-slaboszewku,at61,l1.html]

Dworek - tablica

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [43]» dodaj komentarz   

 » do "Mieeetek" (leon amator | 14-12-2020, 20:50:32)

Szanowny "Mieeetku" nie można porównywać ustawodawstwa niemieckiego (hitlerowskiego) do ustawodawstwa polskiego (a raczej wprowadzanego na ziemiach polskich) po II wojnie światowej z tej prostej przyczyny, że po 1989 roku w Polsce (nie ważne słusznie czy nie słusznie, bo tak ustalono Magdalence) ustaleń reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu przez PKWN nie zmieniono. W III RP doszło często do ponownego rabunku, bo po zniszczeniu PGR zamiast zwrócić ziemię i nieruchomości przedwojennym właścicielom (ale tylko obywatelom polskim) lub ich spadkobiercom, sprzedawano za niskie ceny innym podmiotom - bardzo często aparatczykom z PRL. Podobnie postępowano z zakładami pracy. Skoro nie chciał tych dóbr skarb państwa, to należało je zwrócić prawowitym właścicielom. Oczywiście oddać za darmo i bez odszkodowań (tzw. opcja zerowa).

 » ..?? (Renata | 13-12-2020, 15:19:12)

Czy wiadomo w Mogilbie jakie przychodnie zgłosiły się do wykonania szczepień na COVID 19

 » Z INNEJ BECZKI (WERONIKA | 13-12-2020, 15:03:29)

OGLĄDAJĄC DZISIEJSZY PROTEST KOBIET W WARSZAWIE W SPRAWIE ABORCJII.MOZNA POPIERAC LUB NIE TO SPRAWA KOBIET I MEZCZYZNY BO CIĄŻĄ NIE JEST SAMOISTNA.ALE CZY MA TO BYĆ Z NFZ to nie jestem przekonana.Będąc w ciąży lekarz oznajmił że CIĄŻA to NIE CHOROBA.TO DLACZEGO MA TO POKRYWAC NFZ.TO KOREKTA PIERSI TEŻ POWINIEN POKRYEAĆ NFZ.

 » (Hejka | 12-12-2020, 14:00:06)

Pierwszym "Sprawiedliwym ' po 1989 roku ( gość Nobla za spektakuralny , przekręt polegający na zmianie Prawa bankowego , podwarzaniu umów , Balcerowicz przetarł ścieżkę bez prawia w Polsce ! PRAWO , konstytucja czy komuś podoba się czy nie obowiązywało w trzydziestych i osiemdziesiątych latach podobnie jest dziś ! Chcesz " Sprawiedliwości " ? Zmień miejsce zamieszkania ! Wolny jesteś (żart) i tam walcz o " sprawiedliwość "

 » wiedza (beria | 11-12-2020, 20:08:33)

eeetek tylko, że hitlerowcy przegrali wojnę. Polskę zniewolili komuniści - zwycięzcy a zwycięzców się nie sądzi. Na to co się stało w Polsce pozwolił i zaakceptował Świat sprzedając nas w imię utrzymania pokoju w Jałcie. Prawo precedensu, na które się powołujesz często "stosowane" jest w krajach anglosaskich, zresztą całkiem słusznie. W Polsce natomiast w podobnych lub takich samych sprawach zapadają różne wyroki, bo sądy są "wolne". Wójt ma rację, że będzie to loteria. Nie znam dokumentacji sprawy, ale wątpię by były podstawy do zwrotu. Powód przecież nie przyzna się o dowodach świadczących przeciwko sobie. Zresztą takie same prawa mają rodziny Firyng, Bork, Branda. I jeszcze jedno, spadkobiercy źle zrobili, trzeba było poczekać aż gmina zdobędzie środki i ładnie odpi....doli majątek i dopiero wtedy zgłosić się po gotowe.

 » Do Leon (Mieeetek | 11-12-2020, 06:25:15)

Jasne...idąc Twoim tokiem rozumowania prawodawstwo hitlerowskie należałoby legitymizować bo było uchwalone zgodnie z procedura i realizacja tegoż prawa była poprawna bo oparta na obowiązujących aktach prawnych.. Np ustawa z 1933 r o ochronie przed potomstwem dziedzicznie chorym.. Która doprowadziła do przymusowej sterylizacji osób z wadami genetycznymi, a później już po 1 września 1939 r do ich fizycznej eksterminacji.. Polska nigdy nie ruszała tego tematu gdyż wiadomym było że chodzi o miliardy złotych.. Skoro po tylu latach za "wolnej Polski" oddawano ogromne majątki kościołowi katolickiemubto "niestety" stworzono precedens, który prywatnym dawnym właścicielom bardzo pomoże..

 » sprawiedliwość (leon amator | 10-12-2020, 21:16:44)

388 ha majątek ziemski podlegał reformie rolnej, którą "wolna" Polska po 1989 roku nigdy nie podważała. Gdyby obecne "wolne i niezależne" sądy, wydawały sprawiedliwe i zgodne z prawem wyroki, to byłbym w tej sprawie spokojny o rozstrzygnięcie w tej sprawie. Nie ma podstaw do zwrotu spadkobiercom "obszarników". Zwrot taki mógłby zastąpić, gdyby przejęcie majątku przez komuchów nastąpiło NIEZGODNIE Z ÓWCZESNYM PRAWEM, np. zabrano majątek 99 ha a podlegało reformie min. 100 ha (na innych terenach limit był min. 50 ha). Zatem obecnie wyrok jest niewiadomy, bo nie wiadomo czy ten spadkobierca jest np. aktywistą KOD, PO czy innych środowisk "walczących o wolne sądy" a może popiera ministra Ziobrę?

 » słaboszewko (zybura | 10-12-2020, 11:09:24)

We wpisach przeważa mentalność "homo sovieticus". Nie oddawać ale tylko dlatego, ze nie dotyczy wpisującego lub Jego rodziny. Ciekawe czy bylibyście tacy tolerancyjni gdyby chodziło o Wasz majątek? Oddać w naturze a jak nie można (np. uczciwie rozumiany interes osób trzecich, które tam choćby mieszkają) zaproponować ekwiwalent pieniężny. Jednym rozstrzygnięciem z ludzi majętnych (dorobek wielu pokoleń)upokorzono i zrobiono nędzarzy. najwyższy czas aby to wynagrodzić.

 » złodziejskie demokracje (wacek | 09-12-2020, 17:45:34)

te majątki które kiedyś komuna zabrała, należą w większości do dzisiejszych oficjeli nowobogackich,ot taka dziejowa roszada

 » Pałac (Hejka | 09-12-2020, 16:18:10)

Do z Bydgoszczy ! Pisz po " ludzku " ! Granty , dofinansowanie ? Za Odrą docenią twoje przemyślenie ! Gadaj szczerze co myślisz a nie owijaj w bawełnę

 » Historia (Z Bydgoszczy | 08-12-2020, 10:47:30)

"Po wojnie w związku z reformą rolną prowadzono akcję propagandowo-wychowawczą. W wsi doprowadziło to do niepokojów społecznych. Znacznej części chłopów z ziemi mogileńskiej nie zdołano przekonać do tej reformy. Wśród wsi najczęściej wymienianych jako te gdzie zdarzały się najczęstsze odmowy przyjęcia podzielonej ziemi znalazło się również Słaboszewko. Najważniejsza przyczyna tego stanu rzeczy jaką się podaje było przydzielanie chłopom zbyt małych parceli ziemi. Nie odpowiadało to wielkopolskim rolnikom. Przyczynami takiej sytuacji był też solidaryzm wiejski, który panował na wsi wielkopolskiej oraz poszanowanie prawa. Wpływ na to miała też kontrakcja propagandowa, którą prowadziła zbrojna opozycja. Taką postawę w społeczności słaboszewskiej ukształtowali przedwojenni właściciele tego miejsca. Wiele starań poświęcili szerzeniu dobrych praktyk rolniczych, wiedzy rolniczej i najlepszych tradycji wielkopolskiego rolnictwa. Ta ukształtowana postawę chłopska została złamana. Dokonały tego swoim działaniem robotniczo-wojskowe brygady parcelacyjne. Podział chłopski został więc dokonany. Do Słaboszewka przybywała też ludność napływowa spoza tego regionu."

 » Do Myszy (Mieeetek | 07-12-2020, 22:22:43)

A czemu ktoś miałby lokatorom oddać pieniądze za czynsze? Korzystali więc płacil.. Nikt ich nie oszukał. Mieli dach nad głową, za który płacili.. Sprawa wcale nie jest taka oczywista że względu na funkcjonujące w polskim prawie tzw zasiedzenie, które po upływie 30 lat działa na korzyść tego który "się zasiedział"

 » Pałac (Hejka | 07-12-2020, 20:54:33)

Do ktoś ! Wójt, burmistrz to autorytet dla ciebie ?

 » Żaden wyrok... (Myszy | 07-12-2020, 20:00:57)

Żaden wyrok nie będzie zadawalający dla wszystkich. Jeśli się spadkobiercy należy majątek, to niech gmina mu go odda. Ale w zamian niech spadkobierca spłaci gminie wszystkie nakłady na ten majątek przez tyle lat a lokatorom czynsze i wkład w remonty. Tylko jak to wszystko zliczyć? Czy to w ogóle da się zliczyć?

 » majątek (Kooooza | 07-12-2020, 19:41:59)

krzyżakom trzeba oddać Toruń

 » Obłęd (Hejka | 07-12-2020, 18:15:52)

Stado baranów !

 » Ruina , (Hejka | 07-12-2020, 18:06:05)

Do ktoś ! Ciepłe kluchy ?

 » Do Kaziu (Mieeetek | 07-12-2020, 17:16:54)

Kazik..nie p...! Gdzie widzisz naruszanie ciągłości państwa jeśli o majatek upomina się obywatel Polski?? Pewnie siedzisz na takim rozpalcelowanym i boisz się, że trza będzie płacić.. Hehe, a wypowiedź Pana radnego.. MASAKRA.. Aż się tego czytać nie da...

 » Do Hejka (ktoś | 07-12-2020, 16:47:47)

Przecież to wójt mówi ze 388 ha. Czytaj artykuł.

 » ? (Marian | 07-12-2020, 16:44:28)

Co wnosi wypowiedź radnego Domagalskiego do sprawy? W pewnym wieku już chyba czas zrezygnowac z pełnienia poważnych fuknkcji... zamiast zająć się sprawą, wspomnienia...

 » Kłam (Hejka | 07-12-2020, 16:30:14)

Do Ktoś !! Nie podpuszczaj i nie siej fermentu , 300 ha ktoś tobie "zabrał "? Chłopie pogadaj z " kolegami ' !!!!

 » Majątki (Kaziu | 07-12-2020, 16:30:07)

Państwo polskie musi zachować ciągłość. Za chwilę zgłosi się potomek Popiela i trzeba bedzie Kruszwice oddać albo Biskupin. Były wojny, dla niektórych sprawiedliwe dla innych nie. Niektórzy w kraju rad widzieli wyzwolenie inni przeciwnie. Teraz II RP musi stanąć na wysokości zadania. Nie mamy już demokracji szlacheckiej ani bolszewickiej zarazy. Dojrzeliśmy do równości klasowej i prawnej. Aby wspniana ciągłość mogłabyć zachowana trzeba sprawdzić czy spadkobiercy nie zrzekli się majątku lub dostali coś w zamian.

 » (Hejka | 07-12-2020, 16:14:19)

Pusty śmiech !? Chichot historii! ? 70 lat za moje , twoje podatki pamiątka po pańszczyźnie , zniewoleniu i poddaństwie Odradza się ? Strach się bać !

 » prawo (ktoś | 07-12-2020, 16:07:59)

Zobaczcie, że byłym właścicielom zabrano ponad 300 ha ziemi, bardzo duże gospodarstwo na dzisiejsze realia, a z wypowiedzi radnych wynika, ze spadkobiercy chcą odzykać jedynie część, która stanoiwła czyjść dom, ogród, do których po wojnie nie mogli już wrócić...

 » No cóż (Sophia | 07-12-2020, 15:59:10)

Święte prawo własności- należy wszystko zwrócić

 » Pytanie do wybitnych znawców wszystkich tematów (Wiesław spiewa | 07-12-2020, 11:55:54)

Co będzie z tymi wszystkimi ha które do tej rodziny wcześniej należały? Zostaną odebrane?

 » zwrot pałacu (Wacek | 07-12-2020, 09:56:20)

PSL to neokomuna wiejska. W niej ciągle tkwi to co było kiedyś, tylko posady i ordery. No ale takich ludzie powybierali, a teraz narzekają. Czas na zmiany.

 » Do Leszek (Leszek 1 | 07-12-2020, 08:19:41)

Tu nie chodzi ze ktos ma 1 osobowo sadzic.. Tylko niech ktos do cho...y Ocenia tez sedziow. Bo pozniej sobie taki koles sie buja w sadzie ludzie przecieraja oczy ze zdumienia jak mozna wydawac wyrok np. Ulaskawienia pedofila ktorego zlapano na goracym uczynku. A sedzia wie ze mozna bo jest Niezalezny. W innym zawodzie jakby ktos sie mylil w pracy to wylatuje i szuka nowy zawod...a sedzia niezalezny dozywotnio sobie wydaje rozne wyroki zalezne od dnia i samopoczucia.

 » Bo co (Juzek | 07-12-2020, 06:47:26)

A Wójt folwarku nie odda i BASTA.

 » 16 lat w UNII a u nas nadal PRL. (tom | 06-12-2020, 20:55:03)

Ja pierdziele.. Jak można zarządzać cudzą własnością.. Szczególnie że, 30 lat temu komuna upadła.. A to za komuny ludzie zostawali pozbawieni swoich gruntów i praw do własności budynków ... 16 lat w UNII, a u nas nadal PRL.

 » 16 lat w UNII a u nas nadal PRL. (tom | 06-12-2020, 20:45:08)

Ja pierdziele.. Jak można zarządzać cudzą własnością.. Szczególnie że, 30 lat temu komuna upadła.. A to za komuny ludzie zostawali pozbawieni swoich gruntów i praw do własności budynków ... 16 lat w UNII, a u nas nadal PRL.

 » popieram (do Leszka | 06-12-2020, 19:03:30)

Leszek masz rację,sądy powinny zostać zlikwidowane,zbyt duża niepewność odnośnie wyroków.Reforma powinna być dokończona,a w jej wyniku wyroki powinien wydawać bezpośrednio Prezes przy udziale największego z twardzieli. W pełni się z Tobą zgadzam!

 » Święte prawo. (Gx | 06-12-2020, 18:16:56)

Co komuna zabrała! NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODDAĆ!!! Piękne majątki zdewastowano! Na niektóre żal patrzeć. Oddaj, co nie twoje! A co zrobią z tym majątkiem PRAWOWICI WŁAŚCICIELE, to tylko i tylko ich decyzja.

 » Prywatyzacja (Mieeetek | 06-12-2020, 17:20:16)

Komuna ukradła majątki, fakt że cholocie, która mianowała się szlachtą i rozdała innej cholocie, która na nich osiadła, a ta teraz blokuje drogi bo jeszcze jej mało. Za mienie z którego obrabowano prawowittch właścicieli, powinno być odszkodowanie. W przypadku ziemi rolnej płacić solidarnie powinno państwo i ci którzy od komuny to dostali i na tym osiedli. W przypadku nieruchomości odszkodowanie z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez powojennych administratorów na utrzymanie w stanie używalnym nieruchomości. Stara prawda.. KRADZIONE NIE TUCZY!

 » Do obroncow prawozadnosci. (Leszek 1 | 06-12-2020, 13:18:18)

No ladnie napisane..niezbadane sa wyroki Sadu.. Wlasnie przeciez prawo jest jedno w calej Polsce, a wszystko zalezy jak jakis sedzia spojrzy na sprawe. I nie mowcie ze Sad sedzia nie jest przekupny??. Tylko nadzor i eliminacja najgorszych sedziow tj. Tych ktorzy maja najwiecej spraw cofanych w wyzszej instanci, sprawi ze w koncu bedzie Prawozadnie. I zaden Kwik POpaprancow w Brukseli nie powinien tego zaczymac. Wolne Sady od mizernych Sedziow.

 » Dwór (Dwór | 06-12-2020, 11:29:32)

Brak słów na te prywatyzacje ogólnie to parodia Kiedys gmina dbała a teraz prywatne dworki kamienice a co z rodzinami czy ktos pomaga tym których czasem nie stac na te czynsze ? nikt nadzoru nie ma oddac z lokatorami martwcie sie sami w koncu mieszkacie.Gdzie budowy mieszkan komunalnych od kilku lat w całej Polsce . Zacznijcie dbac o ten niższy sort obywateli bo mieszkan mało gminnych a prywatni obrosli w piórka !

 » nie filia (szkoła | 06-12-2020, 10:45:44)

Owszem powstała Szkoła Podstawowa ale nie filia.Dawniej szkoła byla w budynku (nie wiem kto tam mieszka)pierwszy budynek przy wjeździe do mokrego-czerwony.Mieszkał tam kierownik szkoły.W latach 30-tych ubiegłego wieku szkoła mieściła się w prywatnym budynku.Po wyburzeniu skrzydła ,dobudowano i zostały tam umieszczone klasy.A tylnej części było mieszkanie dla nauczyciela.Szkoła w Mokrem byla zawsze i to nie żadna filia.A co do ziem to Słaboszewko -to były ziemie należące do właścicieli.Wszystkie inne ziemie były w Mokrem. Było tak ,że w środku Słaboszewka ludzie mieli adres Mokre.Podobnie mieszkający na końcu też mieli adres -Mokre.Bo te ziemie nie należały do dziedzica.

 » Święte prawo własności !!! (PODATNIK | 06-12-2020, 08:34:44)

Kłania się święte prawo własności !!!!

 » Dwor zdzichowskicb (Ciekawski | 06-12-2020, 08:21:37)

Dzien dobry, wg mnie dworek zostanie sprzedany przez spadkobierce. Zrobia tam hotel ze spa albo inny obiekt, na ktorym mozna duzo zarobic. Wiec albo wujt dobrze o tym wie albo jest skonczonym .... .

 » bujac to my (lajtovy | 06-12-2020, 00:26:09)

Zawołaj broniąc swej krwawicy: "Bujać - to my, panowie szlachta!" Teraz się im przypomniało? Wasz czas przeminął.

 » bujac to my (lajtovy | 06-12-2020, 00:14:45)

Zawołaj broniąc swej krwawicy: "Bujać - to my, panowie szlachta!" Teraz się im przypomniało? Wasz czas przeminął.

 » Do Antoni (Dworek | 05-12-2020, 23:34:18)

To to wogule za pytania czy jest dla nas potrzebny dworek. Jest potrzebny po pierwsze mieszkają tam 4 rodziny po drugie to symbol Słaboszewka. Nagle komuś się przypomina o dworku po tylu latach zostawię to bez komentarza. Jak by to odzyskali to jestem pewien że by to sprzedali bo liczy się kasa i tyle.

 » Zwrot (Antoni | 05-12-2020, 22:17:06)

Dlaczego soltys nie poszedl na ugode? Czy to miejscie ma taka wartosc dla mieszkańców Słaboszewka? Czy cos tam sie dzieje? Pytam bo tam nie mieszkam i nie wiem a jestem ciekaw, Czy mieszkancy boja sie, ze potencjalni przyszli wlasciciele to sprzedadza?

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Teren zagrożony ptasią grypą (0)
 » Nielegalny towar "spod lady" (12)
 » Papierosy i tytoń bez akcyzy (4)
 » MOGILNO: Pierwszy lottomilioner (16)
 » Internetowe licytacje na WOŚP (1)
 » Zbierają pieniądze na operację (2)
 » Pamiętaj o prawidłowych danych (0)
 » Czwarty raz złamał prawo (8)
 » DĄBROWA: Wykupią prywatny NZOZ (10)
 » Powstanie nowoczesne targowisko (27)
 » Zimowy konkurs fotograficzny (0)
 » Zderzenie z dzikiem (3)
 » Bezpieczniej na drogach (7)
 » Kompromitujące zdjęcia radnej (118)
 » WOŚP w Mogilnie (29)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2020   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ