Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - Społeczeństwo

Radny był "przeciw", a nawet "za"

2020-12-17 01:18
 

Od lutego 2021 roku mieszkańcy gminy Mogilno będą płacić 24 złote miesięcznie od osoby za odbiór śmieci segregowanych. Podwyżce towarzyszyła burzliwa dyskusja, a sam sposób głosowania był dość kontrowersyjny.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym przetargu najniższa oferta złożona przez spółkę Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej opiewała na kwotę 6 560 533,35 zł, a gmina zakładała wydać 4 467 175,68 zł. Tym samym oferta mogileńskiej spółki przekroczyła zakładany budżet na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. W związku z tym burmistrz zaproponował podwyżkę.

- Mój wniosek jest, żeby ta opłata była w wysokości 25 złotych. To nie jest ani moja wina, ani państwa radnych, że w całej Polsce rosną ceny za śmieci (...) Firma wykonuje dobrze te obowiązki wywozu śmieci. Ma w swoich zasobach nowoczesny sprzęt, też w formie leasingu. Też pan prezes odpowiada za pracowników. Rozumiem jego troskę i to, aby nie ogłaszać przetargów nieograniczonych. Naprawdę nie wiadomo kto przystąpi do przetargu - mówił burmistrz Leszek Duszyński.

Burmistrz powoływał się na wzrost kosztów niezależnych od gminy i tak na przykład "opłata marszałkowska" od każdej tony składowanych odpadów od 2015 roku wzrosła z kwoty 24 złotych do kwoty 301,84 zł w 2021 roku. Jednocześnie wskazywał, że systematycznie mieszkańcy co roku wytwarzają coraz więcej ton śmieci, za których wywóz trzeba płacić.

Radni wnioskują o kompostownię

- Oczywiście, tak jak pan mówi nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Nie mamy wpływu na opłatę marszałkowską podnoszoną co rok, czy tam co dwa lata. Nie mamy wpływu na to, że musimy wozić do Inowrocławia. Ale mamy wpływ na to, że MPGK jest naszą spółką, to nasi mieszkańcy płacą za te śmieci. I tutaj panie burmistrzu od lat upominamy się o kompostownik - o kompostowanie BIO, gdzie po prostu widzimy, że 2,75 co miesiąc to są koszty BIO. Panie burmistrzu, nasza gmina potrafi pozyskiwać środki. Jesteśmy dobrym przykładem, że wykorzystujemy i unijne środki bardzo dobrze i krajowe, z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie tylko możemy staramy się, jesteśmy na piedestale pozyskiwania środków. Czy naprawdę nie możemy pozyskać środków na ten cel i obniżyć dla naszych mieszkańców? - mówiła radna Małgorzata Źrałka.

Koszt inwestycji polegającej na stworzeniu kompostowni musiałby być zawarty w kalkulacji odbioru odpadów komunalnych. Wstępnie wyceniono to na 4,5 miliona złotych. Burmistrz i prezes MPGK wskazali również, że przedsięwzięcie to byłoby na tzw. granicy opłacalności. Bioodpadów zbieranych z terenu gminy Mogilno jest zbyt mało, by wybudować w sposób racjonalny finansowo kompostownię. Zdaniem radnej Katarzyny Barczak gminie zawsze nic się nie opłaca.

Strażnicy poszukują osób niepłacących

Od września tego roku strażnicy miejscy mają uprawnienia do kontrolowania, czy mieszkańcy danej nieruchomości złożyli deklaracje lub czy też zadeklarowana liczba osób zgadza się ze stanem faktycznym.

- Ustaliliśmy 48 osób. Największa rodzina, która nie płaciła w ogóle to 10-osobowa rodzina. 48 osób - niektóre czynności nadal prowadzimy. Wiele osób dowiedziawszy się o nowych uprawnieniach straży miejskiej (...) samoczynnie zgłosiło się. Nie znam ilości osób, które się zgłosiły. Jedne panie z Wylatowa twierdziły, że wróciły ze Stanów Zjednoczonych i dlatego nie płaciły. Według innych informacji wiemy, że te panie nigdy nie wyjeżdżały do Stanów Zjednoczonych - mówił Mirosław Kuss, komendant Straży Miejskiej w Mogilnie.

Ponadto jeżeli zostanie wykryte, że dana osoba lub rodzina nie płaci za śmieci, wówczas zobowiązana będzie do zapłaty należności za odpady 3 lata wstecz bez odsetek. Mirosław Kuss w środę poinformował o kolejnych 4 osobach, które nie były wpisane do systemu odbioru odpadów.

Radny zaproponował obniżkę o 1 zł

Radny Robert Przepiórka wnioskując o obniżkę stawki z 25 zł do 24 złotych podkreślał, że we wcześniejszych rozmowach z burmistrzem padała kwota 24 złotych. Robert Przepiórka zauważał, że być może złotówka to niewiele, ale zawsze to jakaś ulga dla mieszkańców przy tak drastycznej podwyżce.

- Wnioskuję, aby w projekcie niniejszej uchwały dokonać zmiany w paragrafie drugim i tutaj treść "ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 24 złotych miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość" - proponował radny Robert Przepiórka.

Wniosek radnego nie spodobał się burmistrzowi Leszkowi Duszyńskiemu, który podkreślał, że kwota została skalkulowana dla 11 miesięcy, a nie 12 jak pierwotnie zakładano. Czas jej obowiązywania jest krótszy, bo mieszkańcy muszą zostać skutecznie powiadomieni o zmianie kwoty. Ostatecznie rajcy zdecydowali, aby pod głosowanie przyjąć stawki 24 zł od osoby segregującej odpady i kwoty podwyższonej wynoszącej 50 zł od osoby, która nie segreguje odpadów.

W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano, że mieszkańcy mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego, gdy nie będzie ich stać na wnoszenie opłat za śmieci. Osoby samotne z niskim dochodem mogą wnioskować do MGOPS w Mogilnie o zasiłek celowy w kwocie łącznie 300 złotych rocznie, który miałby być przeznaczony na opłatę za śmieci. Dodatkowo każdy mieszkaniec w trudnej sytuacji może wystąpić do burmistrza o umorzenie podatku lokalnego, jakim jest opłata za odpady.

Głosowanie z naruszeniem statutu gminy?

W zarządzonym przez wiceprzewodniczącego Karola Nawrota głosowaniu wzięło udział 20 radnych (nieobecny był Paweł Molenda). Wynik głosowania był następujący:

za: Alina Dobersztyn, Łukasz Drzazgowski, Łukasz Gapiński, Teresa Kujawa, Ewa Kwit, Robert Przepiórka, Stanisław Radtke, Stanisław Redmann, Małgorzata Staniek, Grzegorz Stochliński

przeciw: Katarzyna Barczak, Zofia Gąsior, Barbara Lech, Przemysław Majcherkiewicz, Maria Malczewska, Wioleta Michalak, Karol Nawrot, Zbigniew Spólnik, Ewa Szarzyńska, Małgorzata Źrałka.

Tym samym Karol Nawrot ogłosił, że uchwała nie została przyjęta. Jednak nagle głos zabrał burmistrz Leszek Duszyński, który zażądał reasumpcji głosowania, bo jak sam zaznaczył - będzie musiał ogłosić nowy przetarg.

- Wysoka rado, chyba nastąpił błąd. Proszę o reasumpcję głosowania. Wydaje mi się, że nie wszyscy głosowali. Zagłosujcie jeszcze raz, bo... To czeka nas przetarg nowy - powiedział zaraz po głosowaniu burmistrz Leszek Duszyński.

Ostatecznie wiceprzewodniczący zarządził ponowne głosowanie. W reasumpcji głosowania zdanie zmienił Zbigniew Spólnik, który był już "przeciw" podwyżce. Pozostali radni zagłosowali tak jak za pierwszym razem.

Warto podkreślić, że reasumpcja głosowania została zarządzona niezgodnie ze statutem Gminy Mogilno, który mówi, że "rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu rady". Natomiast w tym przypadku wniosek złożył burmistrz, który nie jest do tego uprawniony. Dodatkowo radni nie przegłosowali, czy chcą ponownego głosowania. Tym samym można sądzić, że uchwała została przyjęta z naruszeniem procedury podejmowania uchwały, co zgodnie z orzecznictwem może stanowić istotną wadę uchwały, skutkującą stwierdzeniem jej nieważności przez wojewodę. (PK)

Fragment statutu gminy Mogilno:
§ 30. 1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, rada może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu rady.
4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego

Co zalicza się do istotnych wad uchwały:
Do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [89]» dodaj komentarz   

 » do Pana radnego Wielkopolanina (OLga | 02-01-2021, 09:32:36)

...biję się w swoje piersi 0 oczywiście,że Pana żona to Elżbieta , a śp.mama Jolanta -świetna p.stomatolog-leczyła ząbki również moich dzieci.Niedawno odbyły się 2 krotnie w Mogilnie protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego,przy okazji przeciw rządom PiS-u.czy one coś dały?-gremialnie nie, ale zostały zauważone m.in. przez lokalne media (m.in poprzez robienie sobie selfie przez 2 radnych byłej "Komuny".Ciekawe co by napisały po takiej pikiecie/czy byłaby zauważona przez nie?.Takie milczenie z naszej strony to tak jakbyśmy mimowolnie akceptowali jako mieszkańcy to co się dzieje.W następnych wyborach wygra dotychczasowy burmistrz,bo jest to zbyt gęsta sieć powiązań biznesowo-zaściankowo-rodzinnych.jakby policzyć...to burmistrz jest....największym pracodawcą w Mogilnie!!!Po Duszyńskim nastanie Nowacki - po Nowackim starostą zostanie Duszyński...także przez kolejne naście lat kiepsko widzę szansę rozwoju Mogilna, a tym bardziej naszych okolicznych wiosek.Do Siego Roku

 » niech płacą! (Lenin | 01-01-2021, 20:38:07)

Zupełnie nie rozumiem po co jest ta dyskusja. Przecież od dziś PiS wprowadza aż 19 nowych podatków, a inne podwyższa (tzn. ich maksymalne stawki), a wy nadal głosujecie na pisiorów!!!

 » do OLgi (Wielkopolanin | 01-01-2021, 18:31:15)

OLga! Dziękuję za miłe słowa, przede wszystkim te dotyczące mojej małżonki Elżbiety, nie Jolanty ( Jolanta była moją Mamą i stomatologiem mogileńskim z ponad 40 letnim stażem pracy). Co do pikiety przed Centrum, to uważam, że nic to nie da! Zwłaszcza w okresie pandemii. Można mieć pretensje tylko do siebie, że jest tak jak jest. To MY, w demokratycznych wyborach wybieramy takich, a nie innych posłów, takich a nie innych radnych, w tym wielu takich, co to nigdy, albo raz na rok zabiorą głos na komisjach czy sesji rady ( przy tym często spoglądają na zegarek)....

 » śmieci (wielki elektronik | 31-12-2020, 12:31:16)

bardzo się ciesze z podwyżki śmieci , jestem za , na obecnego burmistrza nie głosowałem ale popieram w 100% wszystkie jego pomysły .

 » do Kubali i...Pana Wielkopolanina (OLga | 31-12-2020, 09:20:55)

Panie radny Wielkopolanin - ma Pan wyraziste poglądy,ale pana głos jest tylko słyszany tylko na obradach sesji Rady Miejskiej.Znasz dobre ,ale i też złe strony obecnych władz Mogilna.Na swojej ul.Ustronie masz juz długo wyczekiwaną 'kosteczkę" i ,oświetlenie i pozostałe media.Pana Zona Jolanta(bardzo sympatyczna i dobra osoba i wspaniały pedagog) nie jest już poniewierana przez obecnego Burmistrza.Prawicowi radni mogliby się też przyłączyć-reprezentują szerokie poparcie udzielone im przez społeczeństwo.proponuję na razie w formie pikiety - może przed dawniejszym Domem Towarowym Centrum, w którąś sobotę? Wiem ,wiem - jest zakaz obecnie zgromadzeń - ale to już dziś trzeba pomyśleć jak to dobrze zorganizować. Deklaruję ,że i ja kilka osób zaproszę i mi nie odmówią.Co Pan na to???Pozdrawiam wszystkich radnych RM stojących po stronie społeczeństwa!!!

 » Byl juz pikieta (Kubala | 30-12-2020, 07:08:45)

Czy bedzie pikieta a moze juz opozycja zorganizowala?? W koncu 10 radnych niby bylo przeciw. Kazdy z nich by zaprosil po 4 znajomych i mamy dobry poczatek strajku mieszkancow.

 » śmieci (normalny człowiek | 29-12-2020, 20:47:30)

prosze podać wynagrodzenia całej mogilenskiej bandy -oczywiscie z komunalką włącznie.TO WSZYSTKO WYJAŚNI.Z GMINY I STAROSTWA USUWANI SĄ FACHOWCY ILUDZIE SŁUŻĄCY SPOŁECZEŃSTWU .NATOMIAST PRZYJMOWANI NIEUDACZNICY -KOLESIE SIOSTRZENICE ITD I TP.GARDZE TAKĄ WŁADZĄ .ŻYGAĆ MI SIĘ CHCE.DZIŚ JESTEŚ U WŁADZY -JUTRO cię TAM MOŻE NIE BYĆ.DLA MNIE JUŻ JESTEŚ NIKIM .JEŚLI KTOŚ TAKI JAK ty POTRAFI JESZCZE MYŚLEĆ -TO POMYŚL -KIM ty jesteś-mały człowieczku.

 » Biomasa (Szwagier | 29-12-2020, 13:02:26)

Ty GS nie blubrej mi tu! Ja mieszkam w bloku i nie produkuję bio odpadów a za nie muszę płacić! Szwagrowski ma gospodarkę w Niestronnie i też płaci za BIO chociaż worków brązowych nie wystawia, bo ma gnojówki i tam idzie biomasa. I co Ty GS chcesz?

 » Co to robi (Oburzenie | 28-12-2020, 22:59:49)

Koszty rosną, a wypłaty stoją w miejscu. Pozdrawiam naszego "wspaniałego" burmistrza.

 » no tak (abc | 28-12-2020, 18:05:26)

Pytanie zadaj Swojemu radnemu który zgodził sie na zahamowanie ruchu i wybrał mpgk na odbiorce Twoich odpadów.

 » Koszty (GS | 26-12-2020, 14:49:01)

Czy ktoś powie mi dlaczego za śmieci płacimy tyle samo co mieszkańcy wsi.Zaznaczam że mieszkam na osiedlu zachodnim. Dojazd do Padniewa,Wydartowa,Wylatowa i innych wiosek więcej kosztuje.

 » Zbiniu (Zbiniu | 24-12-2020, 10:51:28)

to się radny popisał, nie sądziłem że go na to stać, akurat jego, a jednak się pomyliłem, dla kasy wszystko się da i sprzeda, nawet honor, a taki miły i grzeczny , ha ha ha, był kiedyś w Mogilnie (starsi to wiedzą), taki Zbiniu, ale tamten to chociaż nie kojarzył

 » zreasumpcjonować burmistrza (pierze smoła taczki | 24-12-2020, 09:30:57)

w Pakułach napisali jak gminny prawnik nieudolnie próbuje tłumaczyć burmistrza. Tłumaczy, że maszynki do głosów się zacinały, jednak z relacji tygodnika przy wcześniejszym głosowaniu było dobrze. Pisze, że przecież radni się zgodzili na powtórne głosowanie bo.... bo się nie sprzeciwiali! (?)wtf? Okradałem sklep ale właściciel nic nie mówił więc jest ok. Kogo oni tą farsą chcą przekonać? Także na te Święta życzę sobie i wszystkim jak najszybszej reasumpcji rady i burmistrza. Niech ta podwyżka stanie im ością w gardle.

 » TO nie jest przetark - TO powierzenie - brak kalkulacji (obserwator | 23-12-2020, 22:40:19)

Trudno to zrozumiec 6,5mil. za smieci ,ale jak sie wywożi liście kwiatki ,gałązki i inne BIO i niekontrolowanym tonarzem obciąża się mieszkanców .' Brak wyobrażni'Samorządność powinna być przejżysta -brak kalkulacji- niema głosowania . Radni powinni służyć wyborcom , a tu masz połowa to ZDRAJCY/???A stary wyjadacz miód spija i się śmieje -brak zapisu odpowiedzialność Burmisztrza. Wszyscy co zarbiją krocie z gminnej kasy, za smieci powinni płacić od dochodu, bo stać ich nawięcej produktów,TO są trudno zarobine piniądze podatników ,bo z 1000zł renty to na życie brakuje!! .A gdzie sa ci co ładu i porzatku i wyłudzeń publicznych pieniędzy STRZEGĄ/?????

 » WIELKI WINDYKATOR (leszek | 23-12-2020, 09:33:13)

Podczas ostatniej wigilii zapytałem moich świnek , dlaczego tak łapczywie przy tym korycie żrecie ? Odpowiedziała : taką mam naturę i wiem że moje dni są policzone.

 » Ignorancja (Szczery | 22-12-2020, 20:29:26)

Jest jak jest,a będzie jeszcze gorzej.

 » mówię NIE (banda ... | 22-12-2020, 09:13:17)

Gapiński taki młody a już się sprzedał...

 » Wasze śmieci bardziej śmierdzą (Yhy | 21-12-2020, 19:39:24)

A my w gminie Orchowo 12 zł

 » ... (Ja | 21-12-2020, 17:56:20)

K. Nawrot właśnie skierował pismo do właściwego organu o swoim błędzie związanym ze złamaniem regulaminu do właściwego urządu. Zobaczymy co z tego będzie. Choć nie sadze aby szable Duszynskiego nie dały rady jeszcze raz przegłosować (w końcu radni tez musza z czegoście żyć - ich dzieci także).

 » historyczne skutki złych wyborów (dlaczego tak jest | 21-12-2020, 16:22:39)

Przypomnijmy expoze Burmistrza powyborze na to stanowisko z 2006r. zero tolerancji dla kolesiostwa i partyjniactwa. Mamy teraz skutki jak rządy Burmistrza w następnych latach wpłynęły na wybór osób na stanowiska po linii kolesiostwa i partyjniactwa doszło do tego a jakże także powiązania sąsiedzkie a także inne. Ciekawe, że Burmistrz nie odnosi się, żeby wyjaśnić społeczeństwu jak kalkulowano koszty w MPBK w zakresie odbioru śmieci. Co z obowiązującymi przetargami? Co na to radni bezradni.

 » śmieci (mieszkanka mogilna | 21-12-2020, 15:59:07)

Burmistrz twierdzi że śmieci przybywa,mieszkam na 900-lecia w bloku,śmieci wywożone są bez zmian od lat raz w tygodniu a segregowane rzadziej.

 » Powinien być (Brajan i Dżesika Dependent | 21-12-2020, 14:19:44)

Już dawno powinien być ustawą wprowadzony przepis, z którego jednoznacznie by wynikało, iż o mandat radnego nie może ubiegać się osoba, jeśli ona sama lub jej małżonek jest zatrudniona w starostwie, urzędzie miejskim/gminnym itp. oraz jednostkach podległych. A dlaczego? - to już niech każdy sobie sam dopowie.

 » Decyzje (Kandydat | 21-12-2020, 07:52:35)

Szanowni Państwo, należałoby przypomnieć p. Duszyńskiemu, że gmina to nie jest jego prywatny plac zabaw, że przede wszystkim należy do mieszkańców i to ich interes jest najważniejszy, a nie realizowanie swojego widzi mi się. Widzicie państwo jak te pomysły wyglądają w praktyce. Wydawanie milionów na inwestycje nikomu nie potrzebne, a później wyciąganie ręki do kieszeni mieszkańców.

 » Bogata wyobraźnia (Sprawa | 21-12-2020, 07:25:59)

Nasz burmistrz, żyje w świecie fantazji co pokazują jego pomysły i po prostu brak zdrowego rozsądku.

 » Reasumpcja wg mnie (Mecenas | 20-12-2020, 22:40:13)

Jahn i Statut. Na filmiku - transmisji z obrad sesji widać czarno na białym, że sekretarz i radca prawny urzędu byli na sesji i nie zaprotestowali przeciwko łamaniu Statutu Gminy. A co tam! Kancelaria radcowska pracuje nie dla radnych i w ich interesie, ale w interesie burmistrza Duszyńskiego, biorąc za tę „pomoc” ok. 150 000 zł rocznie (2021 r.). Prawo gminne zostało złamane, ale przeprowadzenie procedury zgodnej ze Statutem nic by nie zmieniło. Burmistrz Mogilna ma bez problemu 7 swoich żołnierzy wśród radnych ( a to stanowi 1/3 ustawowego składu rady ). Tych siedmiu składa wniosek o reasumpcję głosowania i co? Radni głosują ponownie i wynik jest 11 : 9 dla burmistrza, bo dwóch „ludowców” zagłosowało za stawką 24 zł i dwóch z „prawicy” też poszło na rękę burmistrzowi. Coś za coś!

 » Powołanie. (podatny od Judasza | 20-12-2020, 17:55:18)

Czytając,opinie,zastanawiam się kiedy jakieś rondo,ulica,bieżnia,może w parku jakiś obelisk,ku czci "pracowitego" Władcy,Burmistrza??Przecież widać,że sam tylko ciężko pracuje,gdyż wybrali mieszkańcy bezRADNYCH,nie ma z kim pracować,wszystko na Jego barkach.Może i bezRADNI,coś "postanowią" zrobić i wydadzą stosowną w tej materii Uchwałę?Panie Burmistrzu Zdrowia i wytrwałości m.in w podwyżkach,ktoś proponował,że może 50 zł/m-c za segregowane,zrobić raz a dobrze,może wystarczy.

 » oj oj oj (jahn | 20-12-2020, 14:42:50)

Hm.... PORAŻKA przez duże 'P"...wszystkich...po pierwsze "niby" lider opozycji p.Nawrot ,który bez żadnej podstawy prawnej zgadza się na powtórną reasumpcję bo...p.Duszyński tak nakazał - bez żadnego trybu, p. Spólnik-szkoda pisania i mówienia...chorągiewka-marionetka, następnie : Biuro Rady Miejskiej gdzie zasiadają 'starzy wyjadacze" - też nie znający statutów i regulaminów gminy Mogilno (za mało osób tam pracuje-proponuję p.burmistrzu wzmoncienie kadr w tym dziale)...na pewno nie będzie 'po premii" - bo działali w słusznej sprawie swojego pryncypała - u "prywaciarza" życzę Wam pracować....no i Radcowstwo Prawne Ratusza-"przytulają" niemałe pieniążki i też nie potrafią interweniować w tak ważnej i czułej sprawie-byle przepchnąć kolanem....2 tyg.ludzie ponarzekają i zapomną - pt dewiza podobna jak w naszym "Rządzie" - może też zaniechać wynagrodzenie - wynagrodzenie powinno być za pracę wykonaną , a nie jej spartaczenie!!!dla wszystkich w/w - gratulację z powodu dobrego samopoczucia....p.s aaa ponoć radni wyrażają ponoć opinię swoich wyborców....mój radny nie pytał mi się czy jestem aż za taką podwyżką,ale on wie lepiej ode mnie.

 » To kiedy pikieta? (Prawy | 20-12-2020, 13:41:29)

Kiedy pikieta w sprawie Braku Naszej zgody na Podwyżki? Pan Nawrot pikietował jak chodziło o aborcje na życzenie, to może poprowadzi tą akcje. Będę na pewno tylko wyznaczcie miejsce, date i godzinę.

 » Do chory (Ada | 20-12-2020, 10:46:41)

Na pewno nie Ty analfabeto. A PSZOK i segregacja są od dawna. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego osoby, które NIC nie wiedzą czują potrzebę wypowiadania się

 » znajomość (Statut | 20-12-2020, 09:37:40)

czy na sesji obecny był sekretarz gminy?

 » Cov (Lol | 20-12-2020, 09:24:16)

Proponuję tym radnym co tak chcą podwyżki za śmieci żeby im podnieść. Na początek 100 zł od osoby .

 » Podwyżki (Kargul | 20-12-2020, 08:14:58)

Zobaczycie państwo, że to dopiero początek skutków podejmowanych przez naszego burmistrza decyzji. Niech jeszcze skocznie narciarską pobuduje to my za to zapłacimy podatkami i podwyżkami.

 » Do bursmitzra i popierających go radnych (Ja | 20-12-2020, 07:51:17)

Z braku śniegu chyba objawiło nam się sporo bałwanów - od burmistrza i radnych po popierających ich tutaj durniów. Utrzymania burmistrza i wiec - już dziś kosztuje prawie milion złotych. Tak, tak ich pensje i odsetki, wysługi i inne takie (naście tysięcy pensji to podstawa). Nadal nie wiecie kogo łatwiej łupić? Ciekawe, ze nikt z nich nie zaproponował obniżenia sobie choćby premii! Jak ktoś uważa ze nie prawda to niech spjrzy w oświadczenia ja, ciężko je znaleźć ale są.

 » Jak tak można /??? (chory | 19-12-2020, 21:34:43)

Burmisztrz popsół wszystkim chumor na święta . Gdyby był PSZOK i segregacia śmieci ,to by były o połowę tańsze . Takie marnotrastwo naszych pieniędzy dalej być niemoże! Powino być 3 głoswanie i odwołanie - POpaprańca aż do skutku ! KTO kontroluje takie samorządy /???

 » do kukla (o | 19-12-2020, 20:05:05)

a za co ten chłopak z Gozdanina by zył, przecież to jego główny srodek do zycia- 0czywiście dieta radnego.A że Gozdanina wybiera soBIE takiego RADNEGO - COZ WIDOCZNIE W GOZDANINIE NIEMA MĄDRZJESZEGO.

 » Wasal z Gozdanina (Lennik z Gozdanina | 19-12-2020, 18:45:52)

Kukla 1234 daj spokój panu bezradnemu radnemu Stasiowi z włości gozdanińskich ! Toć ten bezradny już dawno został kupiony za miskę ryżu, tj. za etat pracownika gospodarczego w spółce Mogilno Sport. A ponoć pan Stasiu jest jeszcze w szeregach ludowców, w PSL? Z innymi radnymi z burmistrzowskiego obozu jest podobnie.

 » Radny (Radny | 19-12-2020, 18:13:31)

No tak do MGOP i co żebrać pare groszy . Sprawdzić trzeba prywatnych włascicieli ile płaca ilu maja lokatorów .Segreguje a płace jak nie segregowane smieci to teraz za 3 osoby 150 mam płacic żyje z renty i zasiłku .Straż miejska powinna chodzic po wszystkich domach sprawdzac ilu lokatorów maja zameldowanych a ilu mieszka w danych lokalac

 » Mogilno (nie zgadzam się | 19-12-2020, 14:18:57)

nie wyrażam zgody na podwyżkę kto tak uważa niech napisze

 » liczby prawdę mówią (OBI | 19-12-2020, 12:09:11)

Skąd ma Pan takie względy u Burmistrza. Przecież ta zaproponowana obniżka daje mojej osobie w skali roku 12,00zł, natomiast Burmistrzowi Mogilna około 294000,00zł straty, gdyż Gmina Mogilno liczy około 24500 osób(według danych GUS). W ten sposób pragnę pokazać, że nie liczą się drobne pieniądze, a radni nawet nie wiedzą, co to kalkulacja. Myślę, że kwota 25,00zł nie była wzięta z żyrandola.

 » do Pan Zbigniew Spólnik (UPS | 19-12-2020, 11:49:31)

Nie ma Pan ( z dużej litery, bo takie są zasady pisowni) własnego zdania, jak żona podniesie głos, to Pan już spodniami trzęsie. Prawdziwy mężczyzna ma zawsze własne zdanie.

 » przestań mi rodzinę prześladować (nick | 19-12-2020, 00:05:02)

Wszelkie pytania proszę kierować do Lorczaka...

 » Podziękowanie (Majster | 18-12-2020, 23:00:51)

Dziękujemy Panu Leszkowi D, kiedy kolejne podwyżki?

 » Podziękowanie (Majster | 18-12-2020, 22:53:16)

Dziękujemy Panu Leszkowi D, kiedy kolejne podwyżki?

 » Koszty (Mieszkaniec CMG | 18-12-2020, 22:48:08)

Tylko patrzeć jak przez budowę mogileńskiego centrum libacyjnego w magazynie gs oraz innych tego typu inwestycjach m.in obwodnicy na bagnach, opłaty w Mogilnie będą rosły i rosły

 » Śmieci (xxx | 18-12-2020, 22:20:31)

To kuźwa ciekawe a jak worek ze śmieciami cięższy to pretęsje mają że następnym razem nie zabiorą i co pan na to?

 » Śmieci (Marcin | 18-12-2020, 22:15:10)

Ja jako mieszkaniec gminy Mogilno nie mam pojęcia skąd biorą się te stawki za śmieci jeśli już dochodzi do takich cen odpadów komunalnych proponuję wpier....ć wszystko w jeden pojemnik. TO JEST KPINA Panie Burmistrzu!!! Kto wywozi te odpady? I kto ustala te stawki? w imię czego? Jeszcze trochę to my nie będziemy w stanie zapłacić za podatek, wodę i prąd!!! I daję sobię rękę opier...ić że od przyszłego roku tak będzie!!! Wypłaty w firmach stoją w miejscu ludzi zwalniają firmy padają a z czego płacić? kogo będzie stać na wasze podwyżki ?

 » !!! (Mikołaj | 18-12-2020, 22:14:24)

Na vice przewodniczącego Rady wybraliście człowieka wysokiego, ale niekoniecznie znającego regulamin podmiotu którym kieruje!!! Czytałem wszystkie komentarze, ale nikt nie zwrócił uwagi że na nagraniu burmistrz (celowo z małej )nie poprosił prowadzącego o udzielenie mu głosu tylko tak samo jak ten mały gnom w Sejmie sam sobie tego głosu udzielił, pewnie też bez żadnego trybu!!! Arogancją pseudo włodarza naszego miasteczka normalnie poraża, a po przeczytaniu wyjaśnień Wielkopolanina nasuwa się tylko jeden wniosek - burmistrz działa tylko i wyłącznie na niekorzyść lokalnej społeczności i jej mieszkańców. TYLKO REFERENDUM.

 » Jestem pod wrażeniem (Hipokryta | 18-12-2020, 20:06:51)

idzi! Nic na to nie poradzę, że też Ciebie lubię!

 » Głosowanie (max | 18-12-2020, 20:02:02)

Informuję, że odpowiednie osoby z otoczenia wojewody zostały już poinformowane o całej sytuacji i nie pozostanie to zamiecione pod dywan. A w kwestii zmiany zdania przez radnego to zacytować można jedynie słowa Leszka Millera skierowane do Ziobry....

 » Drodzy moje platnicy poddani (Krol Julian | 18-12-2020, 18:33:15)

Drodzy moi platnicy. Musicie wszyscy sie spiac i placic. W 2021 czeka nas szereg bardzo potrzebnych w naszym cmgzoo inwestycji. Muzycy Potrzebuja miejsca libacji dlatego buduje im nie tylko sklepik osiedlowy a Caly Magazyn. Napewno gmina zaczyna byc slynna z rond. W 2021 roku mam zamiar wybudowac pierwsze w Polsce, swiecie a nawet ameryce rondo dwupoziomowe. Jak wplywy ze smieci beda duze to nawet trzy poziomy sie trzasnie z hopsalnia dla sportowcow i innych biegaczy. Ale na to potrzeba waszych pieniedzy. Pomozecie?? Jak sie przemeczycie to wam to wszystko obiecam.

 » Soltys (Kukla 1234 | 18-12-2020, 17:53:37)

Bezradny Stanisław z Gozdanina jak zwykle za podwyzka

 » Powołanie. (wirus | 18-12-2020, 17:16:50)

Ja,tak tylko przypomnę tym bezRADNYM,słowa Marszałka:"Wam,to kury szczać wyprowadzać,a nie brać się za politykę"----pytanie dodatkowe,kto mógł oddać głos na tak bezRADNYCH???No,ale w taki "grajdołku" kolesiowskim,widać wszystko możliwe.Teraz płacić,nie kwiczeć,no może "spacerek" z błyskawicami po ulicach "grajdołka" i robienie selfie z bezRADNYMI??Polecam.

 » Do hipokryty "W" (idzi | 18-12-2020, 12:48:32)

Panie"Wielkopolanin"zamiast wypisywać peany na własną cześć proszę wstąpić do Wojewody o uznanie za nie ważną Uchwałę tzw."Rady"Gminy której legalności Pan też nie zakwestionował(co świadczy o nieznajomości Statutu Gminy) dot."śmieci".

 » PiS (Ja | 18-12-2020, 11:05:22)

Duszynski to taki lokalny PiSiorek... powtórzmy bo przegraliśmy głosowanie (w między czasie obiecanki cacanki...) mam nadzieje, ze ktoś zaskarży złamanie przepisów i ktoś przyjrzy się przetargom w których wygrywa MPGK bo tylko oni startują a burmistrzowie maja w tym interes aby oni wygrywali. Naprawdę nikt nie widzi konfliktu interesów? Acha Duszynski sam się nie wybrał - ci co przehandlowali mądre zarządzanie za chodnik lub podwyżkę dla synka w urzędzie niech się cieszą. Jak głupim trzeba być aby wybrać na takie stanowisku człowieka, który wszystkich innych uważa za głupich i jest przekonany o własnej nieomylności? Odpowiedzcie sobie sami - bo wy go wybraliście!

 » kalkulacje (xxx | 18-12-2020, 10:55:30)

Spółka będąca spółką gminy robi kalkulacje o 50 % (2mln) wyższe niż gmina, kto się z kim nie dogadał (lub dogadał). dlaczego przy takich rozbieżnościach nie rozpisano nowego przetargu. Jeśli MPGK zaproponowało by 15 mln to też burmistrz by była za?

 » Ostatnia kadencja (Pamiętliwy | 18-12-2020, 10:40:07)

W ramach wdzięczności wykupie wszystkie rowery u dżazgi

 » kalkulacje (xxx | 18-12-2020, 10:03:36)

Spółka będąca spółką gminy robi kalkulacje o 50 % (2mln) wyższe niż gmina, kto się z kim nie dogadał (lub dogadał). dlaczego przy takich rozbieżnościach nie rozpisano nowego przetargu. Jeśli MPGK zaproponowało by 15 mln to też burmistrz by była za?

 » Pan Wielkopolanin (OLga | 18-12-2020, 09:10:38)

bardzo dziękuję,że jako jeden z nielicznych nie boi sie pan zadawać trudnych pytań....i wyjaśnia jak należy.tak powinni brać z pana przykład inni.Dzięki...a propozycja o komentarz p.Nawrota i p.Duszyńskiego - byłyby mile widziane.Nieobecności przewodniczącego p.Molendy nie trzeba się domyślać- dlaczego nie obecny???ach ta nasz mogileńska ośmiornica powiązań....ech życie....

 » radny , co chcesz za głos ? (prywaciarz | 18-12-2020, 05:39:07)

Skoro tak ochoczo wspiera jedno przedsiębiorstwo , to poco ogłasza przetargi , czy konkursy ? Sypnij kasą kolesiom i gitara.

 » Mogilno (Mogilnianin | 18-12-2020, 00:07:51)

P. Duszyński woli zadbać o stawianie "pomników" swojej działalności mam na myśli inwestycje, które nie są potrzebne zadłużając przy tym gminę, a kto za to zapłaci my podatnicy. Po co remontować np: ulicę Hallera czy Dworcową lepiej zrobić kolejny orlik, położyć kolejny metr kostki brukowej czy budować obwodnicę, która wyjdzie na osiedlu na stawiskach . Widać nasz włodarz bardziej myśli o swoich ambicjach niż o mieszkańcach i pokoleniach, które jeszcze długo będą spłacać zadłużoną przez niego gminę.

 » Mogilno (Mogilnianin | 18-12-2020, 00:05:39)

P. Duszyński woli zadbać o stawianie "pomników" swojej działalności mam na myśli inwestycje, które nie są potrzebne zadłużając przy tym gminę, a kto za to zapłaci my podatnicy. Po co remontować np: ulicę Hallera czy Dworcową lepiej zrobić kolejny orlik, położyć kolejny metr kostki brukowej czy budować obwodnicę, która wyjdzie na osiedlu na stawiskach . Widać nasz włodarz bardziej myśli o swoich ambicjach niż o mieszkańcach i pokoleniach, które jeszcze długo będą spłacać zadłużoną przez niego gminę.

 » Smieci (Oj.oj | 17-12-2020, 22:31:02)

Może tak ktoś powie co robi się z tymi odpadami,plastikiem,papierem,komunalnymi.Gdzie są zawozone,może sprzedawane?

 » kilka uwag (Wielkopolanin | 17-12-2020, 22:03:51)

Chce poinformować, że również kilkakrotnie poruszyłem temat budowy kompostowni pod Mogilnem. Nie tylko na ostatniej sesji czy komisjach, ale w minionych miesiącach ( przy wstępnych projektach do budżetu na 2021 r.). Zawsze odpowiedź burmistrza była nieprzychylna, mimo że sugerowałem pozyskanie środków zewnętrznych, unijnych itp. Tymczasem po ostatniej sesji w dniu wczorajszym otrzymałem telefon od byłego radnego naszej rady miejskiej, że .... zgłaszał burmistrzowi możliwość pozyskania zewnętrznych grantów na budowę linii kompostowniczej. Oto Urząd Marszałkowski ogłosił Konkurs - 16 lipca 1918 r. - na dofinansowanie projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym m.in. NA BUDOWĘ KOMPOSTOWNI DLA ODPADÓW ORGANICZNYCH !!! O dofinansowanie w wysokości .... 85 % zadania mogły wówczas wystąpić jednostki samorządu terytorialnego ( np. Gmina Mogilno) lub przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami. Maksymalnie można było wówczas (2018 r.) pozyskać kwotę UWAGA !!! aż 8 milionów złotych. No ale Gmina nie była wtedy zainteresowana, bo były ważniejsze tematy, czyli zbliżające się wybory burmistrza i nowej rady miejskiej. Poza tym kompostownia nie ma nic wspólnego ze sportem! A więc lepiej wozić odpady BIO do Mątew i płacić za to 1 milion zł rocznie niż przerabiać zieloną masę na Szerzawach!

 » Do duszokow (Jan | 17-12-2020, 21:50:53)

Je....ł was pies i cała wieś! Który z Was zawiesił diety albo obniżył pensje na czas pandemii?

 » internautka OLga (Wielkopolanin | 17-12-2020, 21:43:23)

OLga! W ostatnim czasie nie było wystąpień radnych nt. uposażenia prezesa MPGK, jak i szefa rady nadzorczej tej spółki, czyli zastępcy burmistrza Mogilna. Zarówno jedno, jak i drugie wynagrodzenie jest wyłącznie w gestii burmistrza Leszka Duszyńskiego - radnym "nic do tego". W mojej poprzedniej kadencji radnego wystąpiłem oficjalnie z zapytaniem, czy zastępca burmistrza Mogilna nominowany przez swego ratuszowego szefa - burmistrza Mogilna na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej MPGK musi otrzymywać wynagrodzenie, skoro prawo jednoznacznie mówi, że "może, a nie musi", pan Duszyński odpowiedział mi, że to on decyduje i zdecydował, że wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej, jego zastępcy się po prostu należy!!!... bo pan zastępca, zasiadając w radzie nadzorczej spółki Mogilno Sport już takiego wynagrodzenia nie otrzymuje" - tyle pan Duszyński. Chcę dodać, że w ostatnich dniach przewijało się także w dyskusji (podczas obrad komisji rady) znaczne dofinansowanie ( o 1 mln zł) w 2021 r. do spółki Mogilno Sport i horrendalnie wysokich zarobków jej prezesa, jednak oficjalnie żaden radny nie złożył konkretnej interpelacji czy wniosku. W większości takich "trudnych i niewygodnych" dla burmistrza pytań, radni otrzymują odpowiedź np. "bo tak uważam", "bo tak zdecydowałem" lub łagodniej "bo to są moje kompetencje i radzie nic do tego". Pozdrawiam

 » Smieci (Tomasz | 17-12-2020, 21:07:15)

Panie Zbyszku brawo, ma Pan jaja. Bo tak zmienić zdanie to trzeba być odważnym. Ale jak mówi staropolskie przyslowe Jak mac taka nac. Tato też siedzal w pierwszej ławce w kościele i był kapelmistrzem orkiestry dętej, za komuny to była dobra fucha.

 » do redakcji (kieras | 17-12-2020, 20:48:52)

Czy redakcja może przeprowadzić wywiad z Karolem Nawrotem, Leszkiem Duszyńskim aby odnieśli się do tego co sie stało na głosowaniu? Będzie to wypełnieniem misji lokalnego dziennika

 » I ty sąsiedzie Grzegorzu kolejny raz zawiodłeś (Sąsiedzi | 17-12-2020, 20:18:47)

Grzegorz jak chodziłeś po sąsiadach namawiając o głosy wyborcze i później mówiłeś że już nie zagłosujesz za podwyżkami to ci uwierzyliśmy i wstyd przyznać głosowaliśmy za tobą. Ostatni raz dostałeś głos od mojej rodziny. Mam nadzieje że inny sąsiedzi z naszej ulicy też wiedzą już jaki jesteś i ze nie ma sęsu głosować na ciebie.

 » Smieci (Tomasz | 17-12-2020, 20:15:04)

A radna z wiecanowa oczywiście za podwyżka. Się pytam kto z mieszkańców panią wybrał pani fryzjerko na radną. Pani chyba zapomiala kogo ma reprezentować. Nic kompletnie nic dla mieszkańców. A tak w ogóle to Pani zabiera głos na sesjach czy tylko chodzi się podpisać byle dieta była co miesiąc. Proszę się zastanowić czy ten cały spektakl jest wart tych pieniędzy.

 » Radni (Hejka | 17-12-2020, 19:36:48)

"Mądre głowy" klepią , klepią ( Wicie rozumicie ) a "baranki" skórę na żywym niedzwiedziu dzielą ??? Ku*wa osiem klas podstawówki za komuny (wiedza ) wystarczyła by do zaliczenia Matury jaka Zaproponował minister ! Małpa banana zja i wydali

 » kto to zgłosi do wojewody? (czteropak | 17-12-2020, 18:14:18)

partyzancik ale was kivo, robi co chce. Kabarecik jak ho*. temu się guziki pomyliły, raz głosuje tak raz s**k, ustalili na 25 zł później łaskawie zniżka o 1 zł nie znając faktycznych danych, ten wypalił o Stanach Zjednoczonych, głosują jeszcze raz do skutku, przewodniczący nie zna statutu, burmistrz też albo pali gupa. Kompostownik nie, ale GS to już się opłaca bo dla swoich. Prezesik i vice znowu z wynagrodzeniami jak w prywatnym banku. To musi je****.

 » śmieci (podatny od Judasza | 17-12-2020, 17:29:11)

No i oto kolejny przykład z tego "grajdołka".Róbta,co chceta???Nie kwiczeć teraz,głosowaliśta,wybraliśta miernoty bezradne na tych "radnych"(może,bo pączków się nażarli wyborcy?) to teraz za kieszeń i płaćta.Panie Władco,Burmistrzu,po co się rozdrabniać,podnieść od razy na 50 zł/m-c za segregowane,tak zagłosują za te bezradne ,a reszta niech płaci,przecież głosowali i wybrali/

 » Radni osiedla zachodniego (Sasiad | 17-12-2020, 15:54:37)

Macie sklepy gó*no robicie dla osiedla a jesteście za podwyżka ?O co walczycie o pieniądze ale dla kogo?Wstyd nawet choinki na osiedlu nie potraficie ubrać ale śmieci podwyższyć to tak brawo wy popaprancy

 » Uwalic uchwale (Kubala | 17-12-2020, 15:06:32)

Licze ze wojewoda uchyli to uchwale ze wzgledu o tym o czym piszecie. Nowy przetarg by sie przydal zeby utrzec nochala tym radnym i burmistrzowi i zeby dac nam mozliwosc zachowania pieniedzy.

 » gminy (mieszkaniec | 17-12-2020, 14:32:06)

A spokojnie jeszcze podatek pójdzie do gory no co się dziwić jak takie luksusowe smieciarki wożą śmieci to za wygodne płaci się gmina janikowo traktor i przyczepa a u nas jest na bogato a sportowo jeszcze sportowe no ale w naszej gminie więcej emerytów jak sportowców zas szkoly sa nie rentowne to sie po zamyka a za niedlugo po stowce bedzie zeczywiscie ulgą ta złotówki chwalcie pana he jak by było podniesione ino o zlotowke to oki zrozumiale polska w kryzysie gospodarczym pandemia itd a u nas na bogato

 » mimo wszystko....do Wielkopolanina.... (OLga | 17-12-2020, 14:23:41)

Czy może pan podzielić się na forum cmg24 czy faktycznie Pan lub ktoś z innych radnych podniosł temat niewspółmiernie wysokiego wynagrodzenia dla Prezesa Lorczaka i V/ce burmistrza Ciesielskiego - czy też tradycyjnie głowy pochylone w dół ???BO z opisu redaktora streszczającego posiedzenie nic na ten temat nie jest napisane.

 » stanowcze NIE (Mogilno | 17-12-2020, 14:15:17)

brawo dla wyborców obecnego burmistrza, niestety to jedyny sposób naszego włodarza SAME PODWYŻKI. Mamy spółkę gminną a i tak wyżej płacimy za śmieci jak inni Strzelno? Żnin? Rogowo? czegoś tu nie rozumiem chyba powinniśmy płacić mniej... Pan burmistrz stanowczo nie działa na korzyść gminy tylko swoją dlaczego swoją zastanówcie się!

 » no i dobrze (abc | 17-12-2020, 12:41:03)

Dalej radni,idzcie na całość.Teraz czas na budowe lotniska.My sie dołożymy.

 » Białoruskia Gmina (kwak | 17-12-2020, 12:22:21)

Dlaczego zaRadni nie zareagowali na łamanie prawa przez tego niekompetentnego megalomana Duszyńskiego?Przecież to Białoruś a nie Europa.Czy znajdzie się odważny by zaskarżyć tę pseudouchwałę do Wojewody?.Bo ci co głosowali ponownie,nie ważne, za czy przeciw,są zwykłymi półanalfabetami skoro nie znają zapisów Ustawy o Samorządzie.Czas na REFERENDUM.Jest ustawowa możliwość przeprowadzenia korespondencyjnego głosowania.

 » Wkurzeni (Mieszkancy | 17-12-2020, 12:16:48)

(...) aby nie ogłaszać przetargów nieograniczonych. Naprawdę nie wiadomo kto przystąpi do przetargu." Nosz kurka mać, to lepiej zrobić taki przrtarg, że od razu wie się, że wygra MPGK i mieć spokój. To jest jawne barbarzyństwo i nadaje się do prokuratury. To jest działanie na szkodę mieszkańców. Skoro budżet.przeznaczony na śmieci jest wiele niższy od tego, co chce MPGK to trzeba do jasnej cho*ery ogłosić nowy przetarg, NIEOGRANICZONY, czyli taki jakiego boi się i spasmów dostaje burmistrz Duszyński i wybrać wtedy firmę, która zaproponuje taką kasę, na jaką opiewa budżet. W obecnej chwili radni z Duszyńskim na czele po raz kolejny ograbiają mieszkańców, którzy naprawdę nie mają juz za co kupić chleba i co do gara włożyć, bo co roku podwyżki za śmieci, wodę, gaz, prąd, czynsz w spółdzielni najwyższy w okolicach. Naprawdę to się nadaje do prokuratury. Burmistrz i rada wiejska do dymisji! Wiceburmistrz do zwoknienia w teybie natychmiastowym, bo nic nie robi a wielką kasę zbiera co miesiąc. A do tego głosowanie niezgodne ze statutem. Co to jest? Przedszkole? Wolna amerykanka, że sobie robią co chcą na tej radzie wbrew prawu i przepisom? Prokurator i NIK powinny tu zajrzeć

 » Placic (Ja | 17-12-2020, 12:10:08)

Płacić a nie ględzić. Skąd kasę na te kilkanaście tysięcy pensji dla prezesów? Skąd na nowe samochody (do użytku prywatno służbowego). Brawo Mogilno - co tam pandemia, co tam kryzys, podatki do góry to może odkupimy od upadających ludzi domy czy mieszkania. Was chyba kompletnie po...liło! Cały świat robi na odwrót - obniżając opłaty i podatki ale mondrale” z Mogilna wiedza lepiej bo Całe Miasto Głupków nas wybrało... wiec Teraz K..a My. Ktoś ich wybrał - wiec nie płaczcie tylko dajcie się znów kupić chodnikiem, bieżnia czy asfaltem. Na marginesie, który z radnych wygra kolejne przetargi czy córunia dostanie podwyżkę w referacie?!

 » !!! (max | 17-12-2020, 11:35:42)

Co to K**** ma znaczyć: "Też pan prezes odpowiada za pracowników. Rozumiem jego troskę i to, aby nie ogłaszać przetargów nieograniczonych. Naprawdę nie wiadomo kto przystąpi do przetargu - mówił burmistrz Leszek Duszyński." Do jasnej ch**ery, kto jest ważniejszy, my mieszkańcy czy grupka pracowników!!!!???? Boicie się o swoje posadki, to weźcie się do roboty. To nadaje się do PROKURATURY co się dzieje w tym grajdole. K*WA jasna, rządzi nieudolnie jeden człowiek za pomocą słupów, normalnie genialnie!!!! Mam nadzieję, że kiedyś dobiorą się wam wszystkim do d....

 » "za", a znajomość prawa (UPS | 17-12-2020, 10:15:49)

Za głosowali Ci co nie mają pojęcia o zasadach zarzadzania i liczeniu przychodów i kosztów. A paluszek w górę podnieśli, bo tak robią co zdolniejsi uczniowie i w ten sposób chcieli zaakcentować swoją wiedzę. Co ciekawsze, to paluszek w górę ma znaczenie przy wynagradzaniu nauczycieli "podstawówek" i niektórych pracowników np SPZOZ.A z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, że żadnych kalkulacji nikt nie robił, tylko wystarczy ogłosić nowy przetarg. Ale o to tu chodzi, kto komu dogodzi.

 » Głosowanie (NEMO | 17-12-2020, 08:54:51)

Te głosowanie odbyło się identycznie jak w sejmie.Weź unieważni bo przegramy?

 » Głosowanie (Mieszkanka | 17-12-2020, 08:29:51)

Wcale mnie to nie dziwi że burmistrz za wszelką cenę dąży żeby postawić na swoim. Pytam tylko dlaczego radni milczą? Nie znają przepisów czy się boją odezwać?

 » Pisałem (Anty | 17-12-2020, 08:18:35)

Że będzie 23.50 od osoby jest 24 dużo się nie pomyliłem. Wiecie już komu dalej dawać głosy poparcia w wyborach. Od lat te same twarze które wiecznie głosują za podwyżkami. Powoli wywóz śmieci staje się,, towarem,, luksusowym. Niektórzy mają 400 zł samej podwyżki rocznie. Jak ta podwyżka ma się do ceny w Żninie 11 zł od osoby, tylko że tam nie rządzi po tak jak u nas. Nie będę wchodził w politykę ale nie pamiętam roku żeby nie było u nas podwyżki wszystkiego. Brak dobrego gospodarza,publiczne pieniądze łatwo się wydaje.

 » Śmieci (Kiedy | 17-12-2020, 06:23:54)

Rozliczymy was w następnych wyborach. Nie jesteście radnymi tylko marionetkami Duszka.

 » A nie pisalam ze tak wkrotce bedzie?? (Pola | 17-12-2020, 06:09:29)

Tak wlasnie rzadzi Lechu i jego POddani bezradni.. Lupic nas mieszkancow zeby fanaberie swoje spelniac. Lechu przeczuwa ze na rondo czy Magazyn kasy zabraknie i lupi Nas ile sie da. A Przepioreczka sadzilam ze ma wiecej oleju w glowie?? no z reszta tych 11 i burmistrz mojego glosu nie dostanie. Za chwile na forum wyskocza POpaprancy ze to wina pis.. A wystarczy przeczytac oswiadczenia majatkiwe Prezesa MPGK i wice burmistrza ile zarabiaja na zarzadzaniu naszymi smieciami - dostepne na bip mogilno. Do tego sanikont trzeba splacic bo w sadzie gmina przegrala i wychodzi jak nieudolnie rzadza. Jedyny ich pomysl to POdwyzki POdatkow roznych A ty placz i plac glupi wyborco.. Przy nich Pis to prawie jak janosik ktory oddaje kase biednym likwidacja podatku dla pracujacych mlodych , slynne 500 plus, 13 emerytura itd Za Po byly tylko podwyzki ale podatkow.

 » Ddd (Ddd | 17-12-2020, 05:23:20)

Mi nikt nie chce dać podwyżki w pracy... Z czego mam zapłacić?

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Teren zagrożony ptasią grypą (0)
 » Nielegalny towar "spod lady" (12)
 » Papierosy i tytoń bez akcyzy (4)
 » MOGILNO: Pierwszy lottomilioner (16)
 » Internetowe licytacje na WOŚP (1)
 » Zbierają pieniądze na operację (2)
 » Pamiętaj o prawidłowych danych (0)
 » Czwarty raz złamał prawo (8)
 » DĄBROWA: Wykupią prywatny NZOZ (10)
 » Powstanie nowoczesne targowisko (27)
 » Zimowy konkurs fotograficzny (0)
 » Zderzenie z dzikiem (3)
 » Bezpieczniej na drogach (7)
 » Kompromitujące zdjęcia radnej (118)
 » WOŚP w Mogilnie (29)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2020   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ