Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - Społeczeństwo

Będzie zmiana nazwy ulicy?!

2017-07-31 11:50
 

Wojewoda kujawsko-pomorski uznała za nieważną uchwałę o zmianie nazwy ulicy 22 Stycznia. Tym samym mieszkańców mogą czekać duże zmiany.

Przypomnijmy, że sytuacja ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Obowiązujące nazewnictwo nie może upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w żaden inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Którego 22 Stycznia?

W związku z tym Rada Miejska w Mogilnie w czerwcu podjęła uchwałę z uzasadnieniem, iż nazwa ulicy 22 Stycznia w Mogilnie ma związek z upamiętnieniem daty 22 stycznia 1863 roku, czyli wybuchu Powstania Styczniowego, a nie wkroczenia do miasta wojsk radzieckich. Została ona skierowana do wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, wskazując, że zawiera ona uregulowania sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie przewodnicząca Teresa Kujawa w piśmie do wojewody poinformowała, że Rada Miejska w Mogilnie nie uznaje zasadności stawianych jej zarzutów.

- (...) nie można jednoznacznie stwierdzić skąd pochodziła nazwa 22 Stycznia, ponieważ nie udało się odnaleźć pierwotnej uchwały nadającej tę nazwę. Zdaniem Rady Miejskiej w Mogilnie nie można wyeliminować z przestrzeni publicznej daty 22 stycznia, która jest symbolem zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Rada sprzeciwia się także stanowisku, że data sama w sobie, bez określenia roku, może symbolizować komunizm - czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego.

Do pisma załączono także petycję mieszkańców ul. 22 Stycznia w Mogilnie o pozostawienie nazwy ulicy w niezmienionej formie.

Wojewoda unieważnia uchwałę

Wojewoda po dokonaniu analizy argumentów przedstawionych w piśmie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mogilnie, podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko o nieważności uchwały. Jednocześnie wyraził on wątpliwość, czy działania podjęte przez Radę Miejską w Mogilnie są zgodne z intencją ustawodawcy o zakazie propagowania komunizmu.

- W dniu 22 stycznia 1945 r. wojska sowieckie wkroczyły do Mogilna - od tej chwili rozpoczęła się utajona okupacja bolszewicka. Nazwa ulicy 22 Stycznia posiada zatem symbolikę związaną z propagowaniem komunizmu i jako taka podlega zmianie, zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy. W ocenie organu nadzoru, pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy, bez dodania elementów wskazujących na konkretne wydarzenie historyczne (powstanie styczniowe 1863 r.), należy uznać za zmianę pozorną, stanowiącą jedynie próbę obejścia normy art. 1 ustawy. W powszechnym bowiem odbiorze występująca samodzielnie w nazwie ulicy data "22 Stycznia" posiada utrwalone konotacje z nazewnictwem komunistycznym - pisze wojewoda kujawsko-pomorski.

Wojewoda jednoznacznie stwierdził, że radni chcieli obejść obowiązujące prawo, a zmiana uzasadnienia do uchwały to nie to samo, co zmiana całej nazwy ulicy.

- W ocenie organu nadzoru, w przedstawionych okolicznościach sprawy uprawniony jest wniosek, iż skoro de facto pozostała ta sama nazwa ulicy, to zmiana nie została w ogóle dokonana, pomimo formalnego podjęcia uchwały w tej sprawie. Pozwala to na postawienie tezy, że intencją Rady było obejście obowiązującego porządku prawnego i niezastosowanie się do dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy - uzasadnia swoją decyzję wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dowody osobiste i dokumenty nadal ważne

W uzasadnieniu została także podjęta kwestia ekonomiczna. Według wojewody, jeżeli nazwa ulicy zostałaby zmieniona na podstawie ustawy, wtedy mieszkańcy posiadający ważne dokumenty z dotychczasową nawą ulic nie musieliby ich wymieniać.

- (...) argumenty ekonomiczne nie powinny stanowić podstawy do podejmowania takich pozornych działań. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do dyspozycji art. 5 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Nadto zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową - czytamy w piśmie wojewody.

Co ciekawe, gdyby radni zmienili nazwę na na przykład ulicę Powstania 22 Stycznia lub 22 stycznia 1863, to wtedy mogłaby ona funkcjonować w takiej formie. Teraz Radzie Miejskiej w Mogilnie pozostaje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (PK)

Pełna treść rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [55]» dodaj komentarz   

 » "HISTORIA TO DZIEŃ WCZORAJSZY" (antycom. | 13-08-2017, 21:48:35)

UPS i wszystko jasne ! Żałosne! Szkoda krwi POLSKICH BOHATERÓW walczących z KOMUNĄ dla takich jak ty !! SZKODA !

 » do antycom (UPS | 13-08-2017, 15:03:23)

Historia,to dzień wczorajszy.I chociaż będziesz jadł to samo co kolega, to Ty powiesz,że było za słone, a kolega,że za ostre.Tak wygląda historia.Zależy, co kto przekazuje.Twoja historia,podobnie,jak życiorys,są bardzo ubogie i zasadniczo nie odbiegają od wykrzykiwanych na cyklicznych wiecach haseł.Ale liczę na to,ze będziesz czytać to co tutaj komentuje i wrócisz do człowieczeństwa.Każdy człowiek ma rozum i wolną wolę.

 » do UPS i jar (antycom. | 13-08-2017, 11:16:52)

Z nauką historii u was kiepsko .Wasza wiedza oparta na prawdzie całądobę-tvn24 doprowadziła do utraty POLSKOSCI . Zacofanie cywilizacyjne zawdzięczamy tylko i wyłącznie KOMUCHOM. Im zawdzięczamy ciągłe nadrabianie zaległości do cywilizowanego świata. Precz z KOMUNĄ I KOMUCHAMI ,ormowcami ,kapusiami i ubekami również .

 » ulica (jar | 13-08-2017, 10:28:21)

Proponuję nazwę PiSuar olbo Bohaterskich PiSmatołów.Może być równierz Katofaszystów lub Młodzierzy Wszechpedalskiej

 » do antycom. (UPS | 12-08-2017, 22:24:51)

Do dzisiejszego dnia byś był tylko dzieckiem folwarcznym, nawet wpisu byś nie dokonał na tym portalu.Pisanie i czytanie nie było przeznaczone dla Ciebie,gdyby nie poprzedni ustrój. Sądząc według komentarza jest on jednak na bardzo niskim poziomie intelektualnym.No cóż, nie każde zacofanie da się nadrobić.

 » PRECZ Z KOMUNĄ (antycom | 10-08-2017, 13:38:51)

i przefarbowanymi czerwonymi lisami i lisicami po PZPR i ZSL . Wstyd dla Mogilna !!! Czego bronicie KOMUCHY !!!!???? Zróbcie ulicę POWSTANIA STYCZNIOWEGO !!! a nie przemycajcie pod pretekstem 22stycznia swojego umiłowania do sowieckiej okupacji ,którą swoją przynależnością do PZPR WSPIERALIŚCIE I WSPIERACIE NADAL. PRECZ Z KOMUCHAMI.

 » kamienica (misiek | 10-08-2017, 07:44:46)

P.Kujawa (de domo Różańska) ma brata.Jest więc współwłaścicielką.

 » Do Olasek (Logan | 09-08-2017, 17:29:00)

Byłemu ks. proboszczowi z Fary opowiadała, że jej.

 » szpetota (Olasek | 09-08-2017, 07:53:47)

Logan! A jesteś pewny, że kamienica w rynku w której mieszka pani przewodnicząca rady T.Kujawa jest jej własnością? Bo ja nie mam takiej pewności. Prawdą jednak jest, że ta "kamienica" szpeci rynek. A tak przy okazji: co zrobił pan burmistrz przez 11 lat jeśli chodzi o kamienice, gdzie kiedyś była kawiarnia Wrzos? Szpecą one nadal Mogilno!

 » Kwestia interpretacji (Adam | 08-08-2017, 11:45:36)

Moim zdaniem grzebanie teraz w nazwach ulic, badania ich pochodzenia oraz zmiany, to strata czasu i pieniędzy. Za chwilę zaczną powoływać specjalne komisje, żeby rozstrzygać takie kwestie. Niech PIS-owcy zostawią już tę historię i zajmą się teraźniejszością. Jest tyle ważnych kwestii oraz wątków, które wymagają czasu i pracy...

 » Kwestia interpretacji (Adam | 08-08-2017, 11:45:09)

Moim zdaniem grzebanie teraz w nazwach ulic, badania ich pochodzenia oraz zmiany, to strata czasu i pieniędzy. Za chwilę zaczną powoływać specjalne komisje, żeby rozstrzygać takie kwestie. Niech PIS-owcy zostawią już tę historię i zajmą się teraźniejszością. Jest tyle ważnych kwestii oraz wątków, które wymagają czasu i pracy...

 » Pis bierze wszystko (Kali | 08-08-2017, 09:58:44)

Wojewoda decyduje, jak ma się nazywać ulica w Mogilnie. Teraz słyszę, że wojewoda będzie decydował także na co urząd marszałkowski w Toruniu i jego szef marszałek Całbecki będzie mógł wydawać unijne pieniądze. Radzę więc panu burmistrzowi Leszkowi Duszyńskiemu aby czym prędzej zapisał się do PiS-u i był wiernym telewidzem TRWAM i tadeuszowego radia z Torunia. To może pomóc pozyskać kasę na inwestycje.

 » ... (Logan | 07-08-2017, 17:09:33)

Jeśli chcecie wiedzieć ile Przewodnicząca Rady Miejskiej zrobiła dla miasta, to spójrzcie przede wszystkim na jej kamienicę na rynku i odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy to jest dbanie o wizerunek miasta?

 » rondo zarasta (Stachu | 07-08-2017, 08:13:55)

Czy naprawdę nikt z prominentnych urzędników gminy, powiatu, spółki MPGK nie widzi tego morza zielska, chwastów na rondzie im. Gen. Dowbor Muśnickiego na Świerkówcu?

 » do sędziego powiatowego (rudy | 05-08-2017, 09:26:09)

Po jasności wypowiedzi, prawidłowości myślenia i orzeczenia zgodnego z prawem nie mam wątpliwości, iż mam do czynienia z wysokim sądem III RP

 » do mogilnianka (UPS | 05-08-2017, 09:26:05)

Pani Kujawa urodziła się po wojnie,więc o jaki stan majątkowy chodzi.Tylko ta Pani niczego się nie domaga, więc po co to zamieszanie. A jeżeli decydentem w sprawie miasta Mogilna jest wojewoda,to po co nam niby ta demokracja i to jest zasadniczy temat.

 » do sędzia powiatowy (UPS | 05-08-2017, 09:18:42)

Ta Twoja sentencja,to prawdziwa dzisiejsza demokracja.

 » Koniec (Sędzia Powiatowy | 04-08-2017, 21:23:15)

W imieniu rzadu postanawiam utrzymac w mocy decyzje wojewody kujawasko-pomorskiego; odrzucić w całości skargę rady powiatu mogilenskiego.

 » do obserwatora (strzelniok | 04-08-2017, 16:43:26)

Jak się nie zgadzasz z moim zdaniem, to wskaż gdzie nie mam racji i gdzie się mylę. Potrafisz tylko ubliżać adwersarzom. Jakie to typowe dla was.

 » "strzelniok" (obserwator | 04-08-2017, 08:16:36)

Ton Twojej wypowiedzi sugeruje,że nie jesteś zbyt bystry i przestałeś chodzić do lekarza . A szkoda!!!

 » do (Mecenas | 04-08-2017, 07:52:26)

A widzisz! Napisałeś dużo prawdy ale nie do końca. Z pewnością zmiana nazwy ulicy w latach 60. ub. wieku z Jana Kausa na 900 lecia była pewnym obciachem! Ale... zanim była ul. Jana Kausa, była wcześniej ul. Bydgoska. W tamtym czasie powstała nawet koncepcja, aby część obecnej ulicy 900 lecia pozostawić nadal ul. Jana Kausa (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do "mogileńskiego ronda" w centrum miasta). Pozostała część miała mieć nową nazwę: 900 lecia. A był to rok 1965... na bramie mogileńskiego klasztoru widnieje data 1065, a więc miasto (osada) obchodziło 900 lecie powstania!!! Ówczesna władza jakoś dziwnie pogodziła klasztor-benedyktynów z funkcjonującym wtedy systemem socjalistycznym. A dlaczego? Ano dlatego, aby tą pompą wydarzeń, uroczystości 900 lecia zdominować i wyprzedzić nadchodzące inne, ważniejsze wydarzenia, jak 1000 lecie chrześcijaństwa Polski w 1966 r. "Wyrzucenie" Jana Kausa na zachodnie osiedle było niefortunne. Ale można to naprawić: skoro ma powstać w Mogilnie rondo w centrum miasta i drugie na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej-Witosa-Powst. Wlkp- benedyktyńska, to aż się prosi, aby zwłaszcza to ostatnie nazwać imieniem Jana Kausa. I już teraz rada miejska powinna poczynić odpowiednie starania w tym względzie, wszak za rok będzie rocznica 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poza tym boję się, TAK! boję się, że na fali obecnych rządów może dojść do nazwania ronda im. Lecha Kaczyńskiego (osobiście nic nie mam przeciwko osobie byłego prezydenta).

 » Ulica (Mogilnianka | 04-08-2017, 04:01:28)

Młody człowieku po pierwsze odczep się od pani Kujawy bo Tobie życia nie starczy by zrobić dla naszej gminy tyle co ona zrobiła.Podejrzewam , że nie docenila Twoich mizernych umiejętności stąd tyle jadu. Nie masz pojecia o historii naszej ziemi jej komuna zabrała wszystko.skoro panią Kujawe nazywasz komunista jej komuna zabrała najwięcej a wasi liderzy PIS pojawili się na naszej ziemi dzięki komunie,ktora ich osadzila na ziemiach między innymi zabranymi rodzine pani Kujawy.Zastanow się o czym piszeszDopoki sił mi starczy nie pozwolę kalac imienia pani Kujawy

 » Mogilno to totalny obciach ... (strzelniok | 03-08-2017, 21:04:20)

Mogilno to totalny obciach, czerwona gangrena miasto ormowców i różnego rodzaju mieszanki ludzi z awansu klasowego i reformy rolnej. Wobec czego przywiązanie do Stalina,Breżniewa, Gomółki, Bieruta, Jaruzelskiego Urbana i tym podobnego czerwonego ścierwa nie dziwi.

 » do lolo (eska | 03-08-2017, 18:56:24)

W ramach "bohaterstwa" sugerowałabym zapoznanie się ze słownikiem ortograficznym.

 » 22 stycznia - propozycja zmiany (900-lecia | 03-08-2017, 15:07:55)

I tak mogłoby pozostać ! Bo przecież chcieliśmy jako niektórzy mieszkańcy razem z władzami PZPR "skasować" przedwojenną ulicę jednego z bohaterów Powstania Wielkopolskiego - JANA KAUSA, który mieszkał nieopodal dzisiejszej i ówczesnej straży pożarnej przy tej ulicy. I pierwszy zginął w obronie Ojczyzny . Rada Miejska przed wojną nadała nazwę ulicy swojego bohatera. Ale to dla towarzyszy z czerwonej gwardii po wojnie było nie do przyjęcia .Lepsze było później nadanie nazwy 900 Lecia. No, ale niezbędne było również uhonorowanie "wielkiego wysiłku" towarzyszy radzieckich z 22 stycznia 1945 i radosnych dni następnych aby po prawie 20 latach część tego osiedla została przemianowana na 22 stycznia. Na dzień dzisiejszy w tej sytuacji domy przy 22 stycznia winny zmienić adres na 900-Lecia. Wydaje to się najlogiczniejsze rozwiązanie - bo chyba nie nadanie nazwy "BURACZANA" czy też "PSZENNA" lub innych również odmian plennych.

 » do Mecenas (UPS | 03-08-2017, 08:51:26)

Zmieniać nazwy to bardzo łatwo.Tylko budować trudno.Ulicy 22 stycznia by na pewno nie było wcale i problem nazwy ulicy też by nie istniał.Co za demokracja jeżeli społeczeństwo tej ulicy nie może większością głosów zadecydować o nazwie.To jest gorsze niż totalitaryzm.Po co nam radni wybierani demokratycznie, jeżeli ich uchwały zostają pod nadzorem wojewody.Panie Wojewodo!Gdzie wolność,gdzie demokracja.To system nakazowo-zakazowy.Jest takie brzydkie powiedzenie "co wolno wojewodzie, to nie tobie smr*dzie".To aktualne demokratyczne realia.

 » ulice (gosc | 02-08-2017, 08:42:46)

PANIE ROMKU BÓG NIKOGO NIE KARZE BO WŁADCĄ TEGO ŚWIATA JEST SZATAN TYLKO NIKT WAS TEGO NIE NAUCZYŁ I CIĄGLE UJMUJECIE CHWAŁY BOGU.

 » Zmiana nazwy (Romek | 02-08-2017, 08:16:55)

Pan Bog ukaral tych bogobojnych pisiorkow i odebral im rozum.

 » Zmiana (ja | 02-08-2017, 07:09:44)

Pogodzę wszystkich - ulice powinny posiadać numery np. Ulica Pierwsza, Ulica Druga, Ulica Piętnasta, Dwudziesta druga.... itd.... Można ??? - MOŻNA !!!!!!!!!!!!!! :D

 » komuna (wielki elektronik | 02-08-2017, 06:42:28)

precz z komuną , komuchami i pachołkami moskwy , wiwat PIS !

 » Data (Darass | 01-08-2017, 23:45:27)

ulica ma się nazywać 22 stycznia 1863 roku i basta! Wszysty to wiedzą że 22 stycznia w tym brzmieniu to dzień zastąpienia okupacji niemieckiej i zastąpienie zniewoleniem sowieckim. Bez przesady gmina za wymianę DO zapłaci a prawo jazdy trzeba często wymieniać bo się niszczy. I komuszki przestańcie kombinować :) Zastanówcie się ile kobiet zostało zgwalconych 22 stycznia 1945 roku i kilka tygodni po tym dniu. To skandal ze jeszcze się upiera R M . Jaki przewodniczący taka rada :)

 » ściema (mom | 01-08-2017, 23:36:08)

No co komuchy migacie się żeby dalej zachować wierność bolszewikom. Zapomnieliście jak sławiliście krasnarmiejców. Dalej chcecie żyć w zakłamaniu i w cieniu ZSRR?

 » .... (Aeiou | 01-08-2017, 22:06:34)

Ul. Jarka bez pyty

 » Data (Darass | 01-08-2017, 21:52:10)

A kiedy wybuchło powstanie styczniowe?

 » zmiana (wiki | 01-08-2017, 21:11:52)

Najlepiej nadawać nazwy obojętnie emocjonalne,takie związane z naturą lub wiarą.Jak Jęczmienna, Rzepakowa, św. Franciszka, Glorii, św. Antoniego, św. Piotra i Pawła.

 » Rozliczyć OSTATECZNIE KOMUCHÓW ! (antycom. | 01-08-2017, 20:03:55)

PRZY URNACH WYBORCZYCH!!!

 » uwaga do mojego poprzedniego wpisu (Mecenas | 01-08-2017, 12:10:20)

Oczywiście ul. Sądowa, to poprzednio ul. 22 lipca (a nie 22 stycznia). Oczywista moja pomyłka.

 » mogilniak przedwojenny i lolo (Mecenas | 01-08-2017, 08:19:44)

Według mnie nikt w Mogilnie nie chce na siłę coś tam zatrzymać, "kultywować". Mogilniak powinien wiedzieć, że 5 października 1990 r., a więc już w nowym samorządzie podjęto uchwałę rady miejskiej w Mogilnie o zmianie nazewnictwa wielu ulic. Jakoś wówczas nie raziła nikogo nazwa: 22 stycznia!?! Bo niby dlaczego miała razić? Za to raziła ul. 22 stycznia (obecna Sądowa), ul. Dąbrowskiego (Hallera), Piłsudskiego (obrońców Stalingradu), Bojowników PPR (Dworcowa), a Park im. Janka Krasickiego stał się Parkiem Miejskim. Zmieniono wtedy też nazwy wielu uliczek na Osiedlu Zachodnim.

 » Sopot (Żaba | 01-08-2017, 06:56:06)

W Sopocie przeszła analogiczna sytuacja - nazwa została zmieniona z "23 marca" na "23 marca" - też w odniesieniu do dwóch różnych zdarzeń. Można? Można.

 » do mogilniak przedwojenny (UPS | 01-08-2017, 00:43:33)

A gdzie Ty masz centrum Mogilna? Jedyne "CENTRUM" to dom handlowy poprzedniego systemu.

 » Ja wol (Rob | 31-07-2017, 23:18:46)

Proponuje:slonca narodu, Tupolewa, Jarka albo Miesiecznicy.. Albo Przewielebnego ekscelencji Lewego, lub Alternatywy.. Tuska, Lepera, PGRa, Moherowa np..

 » Fuuj (Rps | 31-07-2017, 23:13:08)

Lecha kaczki zapodadza.... Na bit

 » do Mecenas (lolo | 31-07-2017, 22:44:22)

Słuchaj Mecenas a odpowida ci nazwa np: George'a Sorosa lub Tomasza Lisa, a może bochatera narodu Leszka Balcerowicza?.

 » gleba mowi (gleba | 31-07-2017, 22:14:31)

Kij Wam w d....e komunisci i zalodupce brukselskie ;)

 » demokratyczna zmiana (Mecenas | 31-07-2017, 21:11:13)

Najlepiej jakby nowa ulica miała nazwę: Dobra Zmiana lub ul. Naczelnika Jarosława

 » A ul dworcowa i mostowa? (Joker | 31-07-2017, 20:42:30)

Przecież dworcow i mostow to rosyjskie nazwiska.

 » wykonanie ustawy antykomunistycznej (mogilniak przedwojenny | 31-07-2017, 18:33:53)

Do Mogilna przybyło wielu mieszkańców urodzonych w latach zarówno przedwojennych jak również znacznie młodszych. Wielu z nich (szczególnie tych młodszych) ma niewielką znajomość historii (nie tylko Mogilna) - ale wielu chce się wypowiadać na temat co się wydarzyło na przełomie lat 1944-1945. Niejeden nie potrafi dotąd sprawnie pisać ... Wojewoda wykonuje nakaz ustawy, który powinien być już od przynajmniej 20 lat wprowadzony - bo przecież nie jesteśmy już od kilkudziesięciu lat dominium sowieckim i czas najwyższy na zmiany !!! Przecież centrum Mogilna od ponad pół wieku już nie nazywa się Adolf Hitler Platz !!! A do dnia dzisiejszego być może wielu "naszych" radnych chciałoby aby taka nazwa dalej funkcjonowała ... Biedni - widocznie niewiele zdołali się wykszktałcić ... Niedobrze, że osoby przygotowujące sprzeciw wobec oczywistej i zasadnej uchwały naszego Parlamentu czynią wielkie wysiłki aby przeciwstawić się i zadowolić wieloletniego zniewoliciela naszego kraju !!! Kogo oni faktycznie reprezentują !!! Może Moskwę - a może też Brukselę . KASA PANIE KASA !!! Chyba o to chodzi !!! Bo przecież nie o dokumenty - ani inne dowody. Każdy przecież coś kocha ...

 » ,gfd (kj | 31-07-2017, 14:26:33)

No nie wierze jaki absurd. Chcą walczyc z nazwami komunistycznymi a państwo samo wprowadza ustrój podobny komunistycznemu, gdzie tu sens,

 » A gdzie PiS? (Macie | 31-07-2017, 14:10:32)

Gdzie nasz mogileński PiS, niby tak zatroskany o los małej ojczyzny? Przecież to ich wojewoda i nic nie wskórają?

 » wpisy (UPS | 31-07-2017, 14:10:26)

Moje wpisy będą cząstkowe.Zacznę od słowa TOTALITARYZM. Otóż jest to system rządów, w którym państwo posiada całkowitą kontrolę nad społeczeństwem i stara się kontrolować aspekty życia publicznego i prywatnego społeczeństwa.Czyli społeczeństwo Mogilna chce dotychczasową nazwę ulicy, ale... żeby było demokratycznie Radni muszą (nie istnieje inne słowo) podjąć uchwałę o zmianie nazwy ulicy."argumenty ekonomiczne nie powinny stanowić podstawy do podejmowania takich pozornych działań".To również odnosi się do takiej pozornej demokracji.Uchwały podejmujecie demokratycznie,ale zgodnie z decyzją wojewody.To jest wolność i demokracja.Proponuję nazwę dla ulicy- ulica Nowa Demokracja

 » ulice (hejka | 31-07-2017, 14:08:21)

Temat zastępczy ! Proponuję ponumerować ulice ! Oszołomów matematyczny plan miasta zniechęci do interpretacji historii ! PROSTE!!????

 » DOBRA ZMIANA (Tumek | 31-07-2017, 13:58:41)

A gdzie tu w tym wszystkim jest samorządność? Kto spytał mieszkańców 3 bloków przy ul. 22 stycznia co o tym sądzą? O tej zmianie? Tak czy owak są to tylko tematy zastępcze. Mnie przeraża co innego, że doszło już do tego, że na grobach czerwonoarmistów na mogileńskim cmentarzu KTOŚ przemalował gwiazdy na kolor szary ?!? Potem będą pretensji PiS, że Rosjanie demolują np. cmentarz polskich oficerów w Katyniu. To dopiero jest DOBRA ZMIANA.

 » zmiana (marek | 31-07-2017, 13:00:34)

Ciekawe co na to psychiatrzy

 » PRECZ Z KOMUNĄ (antycom. | 31-07-2017, 12:33:53)

i wszelakiej maści przefarbowanymi czerwonymi lisami i lisicami po PZPR i ZSL !!!! Do dziś nie mogą wyzbyć się miłości do bolszewii !!!! Najlepiej niech zmienią nazwę ulicy na 17 września 1939. Precz ze ZDRAJCAMI POLSKI.!!!!

 » Padłem na lopatki (J23 | 31-07-2017, 12:29:31)

To jak ktoś ma czerwony samochód to będzie musiał go przemalowac na inny kolor co by do komuny nie nawiazywal. Ciekawe jaki kolor dostaną strażacy. P.S. Już teraz wiem dlaczego moja sąsiadka sympatyzujaca z "dobrą zmiana" przestała farbowac włosy na rudo.

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Wicepremier przyjedzie do Mogilna (0)
 » Pożar w Proszyskach (0)
 » KWIECISZEWO: Pożar motocykla (0)
 » Dachowanie na DW 255 (0)
 » Wandale zniszczyli kwiaty (12)
 » SĘDOWO: Piknik z rycerzami (6)
 » Propagowali życie bez uzależnień (1)
 » Butelką w twarz koleżanki (43)
 » Zderzenie w Bystrzycy (8)
 » Niefortunne sformułowanie powodem hejtu (46)
 » Pierwsza taka placówka w powiecie (18)
 » Inicjatywy lokalne wybrane (5)
 » DĄBROWA: Mural gotowy (13)
 » Sukces mogileńskich muzyków (5)
 » O uzależnieniach w Żabienku (1)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2009-2016   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ